Om de huidige parkeerdruk in de Pijp in Amsterdam te verlagen is ZJA gevraagd het architectonisch ontwerp te maken van de parkeergarage Boerenwetering onder de Ruysdaelkade/Hobbemakade. Het is de eerste keer dat er in Amsterdam een parkeergarage wordt aangelegd onder een bestaande gracht. Op deze manier wordt efficiënt gebruik gemaakt van de beperkte ruimte die beschikbaar is in de Pijp.

De parkeergarage Boerenwetering biedt plaats aan 60 fietsen en 600 auto’s en zorgt voor een forse uitbreiding van het aantal parkeerplekken. Op straat zullen na ingebruikname van de garage 300 parkeerplekken verdwijnen waardoor er meer ruimte komt voor voetgangers, fietsers en groen in de Pijp. Om de inrichting van de Ruysdaelkade zo weinig mogelijk te verstoren is er naar gestreefd voorzieningen zo min mogelijk zichtbaar op straat te laten uitkomen. Zo zijn ventilatievoorzieningen, vluchtwegen, de in- en uitrit en de hoofdentree geintegreerd met het straatbeeld.

De parkeergarage bestaat uit twee boven elkaar gelegen eenvoudige eenrichting circuits, die op beide niveau’s dezelfde eenduidige routering hebben. Zo wordt de bestuurder zonder omweg, met minder uitstoot, en zonder vervelende zoektocht naar één van de makkelijk toegankelijke parkeerplaatsen geleid.

De parkeergarage is eenvoudig en rechthoekig van vorm. Donkere hoeken zijn vermeden en trappenhuizen zijn transparant en centraal gelegen. De inrit van de parkeergarage leidt geleidelijk met veel daglicht naar beneden. Er wordt veel aandacht besteed aan de integratie van installaties. Zo hangen er geen luchtkanalen in de ruimte en zijn de kabels voor verlichting en andere installatiecomponenten uit het zicht weggewerkt. Constructief zijn er geen grote balken zichtbaar. Al deze maatregelen leveren een overzichtelijke parkeergarage op waarbij de veiligheid van de bezoeker voorop staat.

De hoofdentrees worden zo compact mogelijk uitgevoerd en zo onopvallend mogelijk geïntegreerd binnen het straatbeeld van de Ruysdaelkade. De wanden van de voetgangersentree zijn van glas, waardoor licht en lucht de parkeergarage binnendringen en de bezoeker zich bij het verlaten van de garage snel kan orienteren.

De bouw van de parkeergarage Boerenwetering wordt uitgevoerd door Max Bögl. Naar verwachting wordt de garage in 2018 opgeleverd.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Project: 754