ZJA heeft in opdracht van het consortium Via Brugge de architectonische vormgeving voor het project A11 – Brugge ontworpen.

Het project A11–Brugge is 1 van de 6 ‘missing links‘ in het Vlaamse wegennet en het grootste DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) wegenproject van dit moment.

De A11 is een nieuwe autosnelweg tussen de Blauwe Toren in Brugge en Knokke-Heist over een afstand van 12 km. De nieuwe autosnelweg zorgt voor een betere verbinding tussen de haven van Zeebrugge en het achterland. Door het havenverkeer te scheiden van het lokale verkeer wordt ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de regio vergroot. De A11 is ook belangrijk voor een goede ontsluiting van de oostkust van Vlaanderen.

Voor het project A11 is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij verkeerskundige, ecologische, landschappelijke en ruimtelijke aspecten op een volwaardige manier worden meegenomen bij de uitwerking van de hoofdweg. Deze integrale aanpak impliceert onder meer het voorzien van de nodige maatregelen ter mindering van de effecten op het milieu, de landschappelijke inpassing van de hoofdweg, kwalitatieve oplossingen voor kruisingen en aanpassingen aan het onderliggend wegennet. Een volledig nieuw fietspadennetwerk zal zorgen voor veilig fietsverkeer van en naar de haven en tussen de polderdorpen.

Voor de groei van de hele Brugse regio, de haven van Zeebrugge en de Oostkust is de realisatie van de autosnelweg van grote waarde. Het gaat hierbij niet alleen om de realisatie van een
betere verbinding voor het auto- en vrachtverkeer. Bij dit project is er ruim aandacht voor het scheiden van de haven met het lokale verkeer zodat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid vergroot.

Infrastructuurontwerp
ZJA verzorgt, in samenwerking met Landschapsarchitectenbureau Bas Smets, het ruimtelijke ontwerp voor de A11. In dit ontwerp wordt rekening gehouden met hoe de infrastructuur beleefd wordt vanaf zowel de weg als vanuit het landschap. Doelstelling daarbij is de superpositie van een heldere verkeerssituatie en de beleving van het landschap vanaf de weg en van de architectuur van de kunstwerken en daar waar mogelijk een handhaving, versterking of herstel van de lineaire structuren van het landschap.

De in het infrastructuurontwerp toe te passen kunstwerken omvatten 6 U-bakken, 8 bruggen, 3 tunnels, diverse snelweg-elementen zoals bijv. geluidswerende voorzieningen, 2 knooppunten en diverse kunstwerken die de lokale omgeving bedienen zoals bijvoorbeeld lokale bruggen, - onderdoorgangen en faunapassages.

De oplevering van de A11 staat gepland in de tweede helft van 2017.

Consortium Via Brugge bestaat uit; Jan DE NUL, Algemene Aannemingen VAN LAERE, ASWEBO, ACLAGRO, Franki Construct en DG Infra+. Het consortium werkt voor Via-Invest, een strategische samenwerking tussen de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en het agenstschap Wegen en Verkeer (AVW)

Project: 647 

Foto brug A11: Sweco Belgium
Foto's tunnel en snelweg A11: Agentschap Wegen en Verkeer