In het door ZJA ontworpen vernieuwde Thialf draait alles om de beleving van het ijs en de schaatsers. Met deze visie heeft het vernieuwde schaatsstadion een compleet nieuwe uitstraling gekregen. Alle faciliteiten zijn gepositioneerd rondom het ijs, waarbij een maximale interactie tussen sporters en het publiek wordt gestimuleerd. De omloop is gescheiden van de ijsbaan middels een glazen wand die vanuit alle ruimtes zicht geeft op de schaatsbaan. De beleving van het ijs in Thialf wordt versterkt door het van wit naar blauw verlopend kleurgebruik en de transparantie van de binnenwand rondom de wedstrijdhal. Het op ijskristallen geïnspireerd patroon op de gevel van Thialf draagt bij aan deze beleving. In het vernieuwde Thialf heeft de topschaatser de beschikking over het snelste ijs en de beste 400 meter laaglandbaan.

Zuiverheid en dynamiek

Schaatsen op topniveau bestaat uit twee elementen: zuiverheid en dynamiek. Deze twee elementen vormde de inspiratie voor ZJA’s ontwerp van Thialf. De dynamiek van het binnenkomen komt tot uiting in de vormgeving van de entree, samen met het trappenlandschap. Twee ‘armen’ van glas strekken zich naar buiten om de bezoekersstroom te ontvangen. De zuiverheid van de ijsbaan wordt versterkt door de onaangetaste witte en doorgaande vorm van de wedstrijdhal. De ervaring van zuiverheid en dynamiek wordt verder beleeft door het op ijskristallen geïnspireerde patroon op de gevel van het vernieuwde Thialf.

De ijsbaan als focuspunt

Het ontwerp van ZJA bouwt voort op de ovaalvormige structuur van het bestaande gebouw. Alle faciliteiten – tribune, pers, hospitality, horeca, kantoren en topsporttrainingsfaciliteiten – zijn gepositioneerd rondom het ijs: de omloop is van de wedstrijdhal gescheiden door een glazen wand. Dankzij deze glazen wand rond de 400 meter lange ijsbaan is er vanuit alle ruimtes zicht op het ijs van Thialf. Hierdoor staat topsport letterlijk centraal en wordt een maximale interactie tussen topsporters, breedtesporters en het publiek gestimuleerd. De filosofie ‘alles om het ijs’ heeft bovendien geleid tot een compact ontwerp met een logische ordening van functies en een nieuwe uitstraling aan zowel binnen- als buitenzijde. Het nieuwe complex is gefaseerd om het oude heen gebouwd. Van buiten heeft het schaatsstadion na realisatie een nieuwe gevel, van binnen is het stadion compleet gemoderniseerd waarbij de kenmerkende Thialf-sfeer is gebleven. De ijsbaan in Thialf is het focuspunt. Vanuit dit punt is er in het interieur een verloop van wit naar donkerblauw aangebracht.

Omloop met glazen wand

De omloop is het functionele bindende element. De tribunes zijn tijdens evenementen via de omloop goed bereikbaar tijdens evenementen voor alle bezoekersstromen. Uitgiftepunten en ontmoetingsplekken voor de publiekzone bevinden zich op deze omloop. Tevens zijn via de omloop de op de begane grond liggende toiletgroepen goed bereikbaar. De omloop is gescheiden van de wedstrijdhal door een 400 meter lange glazen wand waardoor vanuit alle ruimtes zicht is op het ijs van Thialf. Bovendien zijn alle faciliteiten rond het ijs geplaatst waardoor interactie tussen sporters en het publiek gestimuleerd wordt. De glazen wand met transparante blauwe folies is bepalend voor de beleving binnen het vernieuwde Thialf.

Klimaatzones

Het onvoorspelbare weer van buiten wordt door de omloop geïsoleerd van de baan en zorgt voor een betere beheersbaarheid van het binnenklimaat in Thialf. In het vernieuwde Thialf wordt vochtige lucht, die door natte jassen binnen gebracht wordt, naar buiten afgezogen. Hierdoor ontstaat een klimaatscheiding door een luchtgordijn, tussen het publiek en de ijsbaan. Thialf kent verschillende klimaatzones binnen de ijsbaan, tribune en de omloop die afzonderlijk beheerd kunnen worden. Deze nieuwe klimaatzones zijn een van de belangrijkste nieuwe verbeteringen van het vernieuwde Thialf.

Duurzaam schaatsstadion

Het schaatshart van de wereld is volledig vernieuwd en verduurzaamd. Zo wordt ijs gemaakt met zonne-energie. Met 5000 zonnepanelen beschikt het vernieuwde Thialf over het grootste zonnedak op een stadion in Nederland. Hierdoor voorziet het ijsstadion voor een groot deel in zijn eigen energiebehoefte. Werd voorheen de warmte van de vriesmachine naar buiten geblazen, nu wordt deze gebruikt om het complete gebouw mee te verwarmen. Daarnaast wordt door gebruik te maken van een ondergrondse warmte en koude opslag in een natuurlijke zandlaag veel energie bespaard. Ook bij de verlichting is rekening gehouden met energiezuinige en weinig warmte producerende lampen. Het vernieuwde ijsstadion is daarnaast extreem goed geïsoleerd. Dit levert alles bij elkaar een enorme energiebesparing op. Thialf wil binnen afzienbare tijd uiteindelijk volledig in haar eigen energiebehoefte voorzien.

Bij de transformatie van Thialf werkte ZJA in opdracht van Heddes Bouw & Ontwikkeling nauw samen met DAY Creative Business Partners en het bouwconsortium dat naast Heddes Bouw & Ontwikkeling bestond uit Croonwolter & Dros en Warmtebouw.

Foto's: Marco Lubbers - Catchyourmoment/Roy Klompmaker