07.02.2017

In het uitgegraven Jaarbeursplein in Utrecht wordt deze week 8 miljoen liter beton gestortvoor de vloer van de ondergrondse parkeergarage. In de afgelopen maanden is deparkeergarage uitgegraven en deze is nu zo’n 12,5 meter diep. Vanochtend vroeg is gestartmet het storten van het beton. Als de klus vrijdagavond rond middernacht geklaard is zijn erbijna 900 vrachtwagens vol beton gestort voor de 1 meter dikke vloer. Hierna moet het betontwee weken uitharden, waarna al het water uit de bouwkuip wordt gepompt. Vervolgens wordter verder gebouwd aan de ondergrondse parkeergarage. De planning is dat de nieuweJaarbeurspleingarage en het plein er boven in 2018 opgeleverd worden.

Aan de westkant van Utrecht Centraal ligt over een jaar het vernieuwde Jaarbeursplein metdaaronder een ondergrondse parkeergarage die plek biedt aan ruim 700 auto’s. De door ZJAontworpen parkeergarage kenmerkt zich door eenvoud, eenduidigheid en duurzaamheid.Goede verlichting, zoals doorgetrokken lichtlijnen bij de rijbanen, zorgen voor eenoverzichtelijke en ruimtelijke parkeergarage. Het glazen dak boven de vide bij de entree zorgt ervoor datdaglicht kan binnen dringen in de parkeergarage. Bovendien is rekening gehouden om hetaantal elektrische oplaadpunten voor auto’s te kunnen uitbreiden in de toekomst.

Foto's: CU2030