"...In onze ogen moet de nieuwe Sint Sebastiaansbrug een echte stadsbrug worden die integraal is ontworpen en perfect verankerd is in zijn omgeving. Bijzonder aandacht is nodig voor de beleving bij de onderdoorgangen aan beide oevers. Transparantie is hierbij belangrijk om het contact met het kanaal te behouden en een prettige sfeer in de onderdoorgangen te bereiken..."

 

Onderdoorgangen

De brug vormt in de eerste plaats een functionele en visuele verbinding tussen de stadsdelen over het water. Maar ook de continuïteit van waarneming en gebruik langs het water moet zijn gegarandeerd. Met name deze fiets- en voetonderdoorgangen moeten met aandacht worden ontworpen om de verblijfs- en gebruikskwaliteit onder de brug hoog te maken. Het moet er veilig zijn en licht. Wij maken de onderdoorgangen zo licht en transparant mogelijk. De kopse wanden van de ruimten waar functies geplaatst kunnen worden zijn geheel in glas uitgevoerd. Een strook aan de bovenzijde wordt gebruikt om de onderdoorgang aan te lichten.

Beide brugdekken worden elk ondersteund door een kolom op elke hoek. In het midden worden steeds 2 kolommen samengevoegd. In de kolommen zit een klein gedeelte van het bewegingswerk voor de brug. Het grootste gedeelte van de benodigde techniek is ondergebracht in een kelder onder maaiveld aan de noordzijde. hierdoor blijft er een ruimte vrij tussen de kolommen in de onderdoorgang, waarmee contact met kanaal mogelijk blijft.

Aan de zuidzijde zijn de zichtbare ondersteuningen van de brug uitgevoerd als ronde kolommen zonder een onderslagbalk, om zoveel mogelijk transparantie en licht te behouden. Tussen de kolommen plaatsen we up-lights. Aan de randen van de ondergangen plaatsen we down-lights.

 

Stadsbrug

Op beide oevers plaatsen we naast de onderdoorgangen bebouwde ruimte, om later functies onder de brug te kunnen plaatsen. Hiermee kan de brug beter aansluiten op zijn directe omgeving en wordt de brug geen los element in de stad. Door het aanbrengen van een bouwkundige gevel aan de zijkanten van de brug sluit de brug goed aan bij de omliggende gebouwen. Zo maken we geen viaduct in de stad - met onduidelijke gebieden daaronder - maar een echte stadsbrug. De wanden zijn steenachtig en hierdoor niet aantrekkelijk voor graffiti. En omdat de wanden een beetje naar achteren (5 graden) hellen vangen ze beter licht.

De aanbruggen van de brug worden in baksteen uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de gevels van de functies onder de brug, de borstwering van de brug bij de onderdoorgangen als bij de ondersteuning van het stalen dek waar het bewegingsmechanisme in is geplaatst. Wij versterken de expressie van de bakstenen huid door te werken met verschillende dikten van stenen, waarmee patronen en ritmiek in de gevel kunnen worden aangebracht. Door deze gelaagdheid in de huid is de brug op verschillende schaalniveaus interessant. De langsliggers van de stalen val worden afgewerkt met een patroon volgens de methode reactie-diffusie; een aan de natuur ontleend proces waarmee computergestuurd patronen kunnen worden gemaakt.

 

Brug in zijn omgeving

De functionele aansluitingen van de brug aan de noord- en zuidoevers zijn belangrijk voor de verankering van de brug in zijn omgeving. Vooral aan de noordzijde is dat kritisch omdat aan de noordwestzijde de looplijnen direct een bocht maken van 90 graden en aan de noordoostzijde omdat de brug daar vlak loopt langs een inrit voor een ondergrondse parkeergarage. Dit hebben we opgelost door aan de noordwest zijde een trappartij aan te brengen en aan de noordoostzijde door het voetpad ter plaatse van de inrit van de parkeergarage te verbreden over het dak van de inrit heen. Nabij de onderdoorgangen van de brug worden trappen geplaatst. Deze trappen worden verbijzonderd, met vloeiende vormen en een staalachtig uiterlijk in tegenstelling tot de steenachtige, rechte wanden van de brug zelf, zodat de continuïteit van de brug zo min mogelijk wordt onderbroken.

De brug in zijn vigerende ontwerp ligt zeer ongelukkig op zijn plaats. De brug is te breed en ligt zeer dicht tegen de omliggende gebouwen aan. Dit knelt vooral op de zuidoever bij het Ketelhuis. Eigenlijk is het in huidige opzet niet mogelijk om een behoorlijk fietspad tussen de brug en het Ketelhuis te wringen. In ons ontwerp verdwijnt dit fietspad. Aan de westzijde komt hiervoor in de plaats een fietspad in twee richtingen. Wij draaien bovendien de brug een beetje waardoor er meer ruimte is bij het Ketelhuis.

Integratie

De twee afzonderlijk brugdekken hebben aan weerszijden een tamelijk brede stalen langsligger. Op het vaste gedeelte van de brug trekken wij deze balken optisch door in de rand van de brug. In deze zone worden de slagboomkasten, stoplichten en cameramasten geïntegreerd. Zo worden beeldverstorende consoles vermeden. De scheepvaartlichten worden verzonken aangebracht zowel in de bakstenen huid van de kolommen als in de stalen randliggers van het brugdek.

De masten voor de verlichting op de brug worden gecombineerd met de masten voor de bovenleiding. Voor de bovenleiding bij de val zijn geen extra portalen nodig. De bovenleiding blijft op zijn plaats als de brug open gaat. Zo veel mogelijk installaties worden verder gecombineerd om een zo rustig en overzichtelijk mogelijk beeld op de brug te verkrijgen.

 

 Project: 683