UNIEKE VERBINTENIS TUSSEN SPORT, BEDRIJFSLEVEN EN UNIVERSITEITEN

Dit artikel gaat over het Technodrome in Zuid-Limburg, als voorbeeld van een nieuwe, state of the art manier om een grote en ambitieuze sportaccommodatie te ontwikkelen. In de kern is het een pleidooi om de samenwerking tussen overheid en bedrijven, maatschappelijke organisaties en sporters gelijkwaardiger en intensiever te maken, en naar een hoger niveau te tillen. Het voorbeeld van het Technodrome laat zien dat er dan iets kan ontstaan dat veel meer is dan een sportgebouw dat topsport en breedtesport huisvest.

Dirk van Weelden in samenwerking met ZJA.
Sportaccom, maart 2015.

Volledig artikel beschikbaar rechts -->