Een circulair viaduct

Rijkswaterstaat heeft als doelstelling om in 2030 circulair te werken. Dat betekent: werken zonder nog afval te produceren. Hoewel algemeen bekend is dat de bouwsector de helft van alle gewonnen materialen in de EU verbruikt en verantwoordelijk is voor 5-12% van alle CO2 uitstoot, is nog lang niet duidelijk hoe die circulaire bouw er dan precies uit moet zien. Dat er grote reducties aan uitstoot te realiseren zijn staat vast, maar waar en hoe zorg je voor efficiënter en duurzamer gebruik van materiaal? Vandaar dat het ministerie prijsvragen uitschrijft en subsidies verleent aan onderzoeken en innovatieprojecten om daarachter te komen.

Hoe ontwerp en bouw je een deugdelijk circulair viaduct? Het antwoord op die vraag is de inzet van een onderzoeksproject dat gedaan is door een consortium van Dura Vermeer, IV-Infra, Ploegam, GeoTec Solutions, HUESKER en architectenbureau ZJA. Eind 2022 vindt een opgeschaalde proef plaats, met een overspanning van 5 meter, maar het uiteindelijke doel is een viaduct met een overspanning van 13 meter, dat werkelijk circulair is. Het zal bestaan uit niets anders dan gebiedseigen aarde en uit rondgeweven geotextiel. Er wordt veel uitstoot bespaard, niet alleen door het afzien van staal en beton, maar ook door de drastische reductie van transport van en naar de bouwplaats. Het gebruikte doek is gemaakt van gerecyclede petflessen en kan met de sloop van het viaduct weer worden hergebruikt. De naam die de makers ervoor gebruiken is: het GeoDuct.

Het GeoDuct in het kort:

  • Het GeoDuct bestaat uit gebiedseigen aarde en uit rondgeweven geotextiel
  • De ‘zand-palen’ worden horizontaal klem gezet tussen de brede landhoofden
  • De uitdaging was om zekerheid te krijgen over de boogwerking van deze zandpalen
  • Het GeoDuct is geschikt om toe te passen als ecoduct over een spoorlijn

Lees het volledige artikel: Circulair viaduct van aarde en doek - Land+Water (pdf)

Dit artikel door Dirk van Weelden is in november 2022 gepubliceerd in Land+Water.