De realisatie van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Wetteren (BE) maakt deel uit van het Seine-Scheldeproject. De Schelde wordt geschikt gemaakt voor grotere tonnages via de binnenvaart. De rivier wordt op verschillende plaatsen uitgediept, oevers worden verlegd en kades worden gereconstrueerd.

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug vervangt de bestaande passerelle die de oevers in Wetteren met elkaar verbindt. In het stadsontwerp voor Wetteren aan de Schelde wordt de expliciete keuze gemaakt om de markt te verlengen tot aan de Schelde en daardoor de nieuwe ontwikkeling onderdeel te laten vormen van het bestaande centrum. De verbinding tussen beide Scheldeoevers wordt gekoppeld aan een netwerk van bijzondere gebouwen en aantrekkelijke stedelijke plekken.

Op de linkeroever komen verschillende routes samen op een centrale driehoekige pleinruimte aan de Schelde. Aan de centrumzijde is het Marktplein bij de kerk de centrale ruimte in het stedelijk weefsel. De brug zal op een logische manier een schakel vormen tussen deze beide punten.

De positie van de brug is een gevolg van het verlengen van de as “stadhuis | marktplein | Sint Gertrudiskerk” tot aan de Schelde. Er ontstaat een directe fietsroute tot in het centrum van Wetteren. Anders dan de bestaande passerelle, met aan weerszijden hoge trappen, wordt de nieuwe brug een comfortabele langzaam verkeersverbinding.

De nieuwe brug kruist de Schelde haaks, om vervolgens via een scherpe bocht de linkeroever te volgen tot aan het Kapellendries.

De pyloon vormt het hart van het ontwerp en staat in het verlengde van de as die loopt van de Sint Gertrudiskerk over het bastion Wetteren aan de Schelde. Hiermee wordt op het punt waar de luie trap, de aanbrug en de Scheldebrug samenkomen het accent gelegd. Het spel van tuikabels begeleidt de beweging van fietsers en voetgangers bij de oversteek.

Klant: De Vlaamse Waterweg
Opdrachtgever: SBE
Landschapsarchitect: OKRA Landschapsarchitecten
Jaar: 2018

Foto's: OKRA Landschapsarchitecten, Marc Van Wezemael en Wesley Poelman

Project: #674