Het ontwerp integreert de bestaande brug met een nieuwe brug en transformeert het landschap rondom tot een 'groene hoogtekaart'.

Een kluwen van wegen, zo ervaarden wij het bestaande verkeersplan dat ten grondslag ligt aan ons ontwerp. Het verkeersplan reguleert verkeersstromen uit alle mogelijke richtingen voor gemotoriseerd en langzaam verkeer met aparte stroken voor bussen. Duidelijk werd ons dat het in deze opgave gaat om de vormgeving van het gehele knooppunt, niet alleen van de Friesebrug.

Ons ontwerp bestaat uit het transformeren van de ruimten rondom de Friesebrug tot een klein, artificieel landschap waarbinnen de bestaande brug wordt gemoderniseerd en geïntegreerd met de nieuwe brug. Dit landschap wordt niet alleen door het water en de benodigde infrastructuur bepaald, maar ook door restruimte. De restruimte, gekenmerkt door hoogteverschillen tussen de wegen onderling en met het water, bestaat in ons plan volledig uit groen. De hoogteverschillen worden gebruikt om een soort ‘groene hoogtekaart’ te realiseren. Strips van Cortenstaal dienen als grondkerende elementen.

De terrassen die zo ontstaan worden ingevuld met mos-sedum. Deze begroeiing is nagenoeg onderhoudsvrij en wisselt per seizoen van kleur. Blauwe lichtlijnen langs de stalen strips accentueren het landschap bij duisternis. De hoeveelheid tunnelwanden, afgewerkt met een donkere steen, is in ons ontwerp tot een minimum beperkt met als resultaat een doorlopend landschap. Dit beeld wordt versterkt door de technische voorzieningen zoals de verkeersregelinstallaties niet op het maaiveld te plaatsen maar in aparte, goed toegankelijke ruimten.

Het landschap is een spel tussen verschillende elementen: het water, de verkeersstromen (wegen) en de ‘groene hoogtekaart’. De gemoderniseerde bestaande brug en de nieuwe brug maken hierbij onderdeel uit van de wegen en krijgen dan ook geen zelfstandige vormgeving, maar worden onderdeel van de wegen. De randen van de wegen die boven het maaiveld uitstijgen zijn voorzien van verticale wanden uit schanskorven met daarop doorlopende, roestvast stalen hekwerken. De onderbouw van de bestaande brug wordt gehandhaafd. Het metselwerk zal gerestaureerd worden en de onderbouw van de nieuwe brug zal op die van de bestaande brug worden afgestemd om de gewenste eenheid te versterken.

De vormgeving van het fietspad langs de kade en onder de bruggen speelt in op de ligging boven het water. Uitgangspunt is om het fietspad als een steigercontstructie uit te voeren. Het pad bestaat uit duurzame, onderhoudsvriendelijke materialen en ligt waar mogelijk los van de kade. Zwevend boven het water en geeft het pad ruimte aan het remmingswerk.

Marte Röling heeft voor de brug een kunstwerk ontworpen. Het wordt geplaatst op het deel van het brugdek dat geen verkeersfunctie heeft.

Foto's: htjbakker.nl

 

Project: 0379