Stedelijke context

De nieuwe productiehal van de firma Huisman Equipment vormt een belangrijk onderdeel van de stedenbouwkundige context van Schiedam. Door zijn grote en hoogte is de hal direct zichtbaar vanaf zowel het water als het land en neemt daardoor een prominente plaats in. Bij het architectonisch ontwerp van de buitenkant van de productiehal was het beeld van de oevers in het havengebied van Rotterdam bepalend. Opvallend hierbij zijn de kolossale en abstracte vormen van grote kranen en installaties. ’s Nachts ontstaat hier een haast abstract beeld van duizenden lampen zonder herkenbaar patroon. Deze waarnemingen diende als inspiratie voor het ontwerp van de productiehal van de firma Huisman Equipment in Schiedam. Ondanks de buitengewone hoogte van 66 meter is gestreefd om de hal niet als herkenbare hoogbouw te detailleren. Het uiteindelijk ontwerp is meer een kolossale, haast geheimzinnige, sculptuur aan het water dan een productiehal.

Ontwerp

Door het naar buiten uitkragen van de grote deur en de geleding hiervan het vormbepalend element voor de buitenkant te laten zijn, krijgt de hal haar sculpturale, haast geheimzinnige vorm. De deur heeft in het uiteindelijke ontwerp per element een uitkraging gekregen waardoor de voorgevel schuin is komen te liggen. De lamellenvorm van de deur is over de gehele gevel doorgetrokken. Hierbij heeft het onderste deel de kleinste hoogte en worden de delen daarboven steeds iets groter. Om veel daglicht naar binnen te laten is de deur bekleed met licht doorlatend materiaal. Overdag zorgt dit voor daglicht toetreding in de hal en ’s avonds keert het spel van licht en schijnt een mooie gloed naar buiten. Hierdoor neemt de hal niet alleen overdag, maar ook in de avond een prominente plek in, in haar omgeving.

Project: 515