Dergelijke multifunctionele gebouwen, denk aan arena's in de Verenigde Staten, hebben vaak het karakter van een grauw betonnen utilitair gebouw met een laag afwerkingsniveau. In het ontwerp voor de Jaarbeursuitbreiding is met eenvoudige middelen gestreefd naar een gebouw met de uitstraling van een theater waarin ook sportactiviteiten kunnen plaatsvinden.

Zo'n gebouw vereist een flexibele indeling om in geval van tentoonstellingen en beurzen te voorzien in zoveel mogelijk gelijkvloers vloeroppervlak, maar ook voldoende zitplaatsen op tribunes ten tijde van concerten en sportwedstrijden. Die flexibiliteit bleek efficiënt in te passen door zitplaatsen deels op vaste tribunes en deels op inschuifbare tribunes te situeren. Het nieuwe, eivormige gebouw is los gehouden van het bestaande Jaarbeurscomplex. De uitbreiding is via loopbruggen verbonden met het bestaande gebouw, als een vliegtuig aan een terminal.

De nieuwbouw maakt gebruik van voorzieningen in de bestaande Jaarbeurshal, zoals toiletten, garderobes en horecavoorzieningen. Alleen theaterspecifieke functies zoals kleedkamers, regiekamers en technische ruimten voor installaties zijn ondergebracht in de uitbreiding. De incidenteel vereiste grote back-stage ruimte tijdens popconcerten is gedeeltelijk in het gebouw zelf, gedeeltelijk als tijdelijke constructie achter het gebouw gedacht.

Belangrijke randvoorwaarde in het ontwerp vormen de geluidsnormen. Met name popconcerten produceren een geluidsbelasting die voor de woningen in de directe omgeving overlast bezorgt als het gebouw niet voldoende geïsoleerd is. De wanden van het gebouw worden gevormd door tribunes. De tribune-elementen zijn van beton waarvan de massa bijdraagt aan de geluidsisolatie. Bovenop deze tribune-elementen rusten stalen spanten die de overspanning van het dak vormen. De spanten zijn relatief licht, maar het dakpakket is relatief zwaar om voldoende geluidsisolatie te garanderen. De aluminium bekleding van gevel en dak lopen naadloos in elkaar over. Kleine glasopeningen zorgen voor daglicht in de kantoorruimten van het gebouw. Het grote glasvlak van de foyer is gericht op de stad. De toegang vanaf de straat tot het terrein wordt gemarkeerd door een groot mededelingenbord met elektronische boodschappen.