20.03.2018

Een belangrijke mijlpaal voor de Leiewerken in Harelbeke en ook voor het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen: de nieuwe sluis in Harelbeke, een ontwerp van ZJA Zwarts & Jansma Architecten, is geopend voor de scheepvaart op de rivier de Leie. 

De nieuwe sluis

Vorig jaar werd het werk aan de betonnen constructie van de nieuwe sluis afgerond. Vervolgens zijn de deuren geplaatst en vonden de laatste werkzaamheden plaats. In januari liep de sluis vol met water en werd de nieuwe sluis uitvoerig getest. Gisteren zijn de eerste schepen door de nieuwe sluis gevaren.

ZJA heeft de vormgeving van de nieuwe sluis, de kades en het sluisplateau in nauwe samenwerking met Bureau Bas Smets verzorgd. Naast de bouw van een nieuwe sluis en een energieneutrale stuw, wordt het Moleneiland heringericht met een vispassage en komt er een draaibrug voor fietsers en voetgangers. In 2016 werd de nieuwe Hogebrug al als eerste fase van de werken opgeleverd.

Seine Schelde Vlaanderen binnenvaartproject

De Leiewerken in Harelbeke maken deel uit van het grotere binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, waarbij de Leie verder wordt uitgebouwd om zo grotere binnenschepen op de Leie te toe te laten. Zo wordt voor de binnenvaart een volwaardig alternatief geboden voor goederenvervoer op de weg met als doel minder drukke wegen.