Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de combinatie architectenbureau ZJA en One Architecture de opdracht gegeven om de Olympische Hoofdstructuur (OHS) van Nederland te ontwerpen.

Doel van het project was de ambitie de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen in 2028 te benutten voor het creëren van een duurzame en aantrekkelijke ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Het Olympische Nederland van 2028 is een land met een goed leefklimaat, voldoende sportaccommodaties van topniveau, en een goede mobiliteit, zodat de Olympische en Paralympische Spelen vlekkeloos kunnen verlopen.

Samen met de alliantie Olympisch Vuur, overige stakeholders en (internationale) experts heeft ZJA de verschillende opgaven die deel uitmaken van een OHS verkend. Hierop is een ‘mindset’ gedefinieerd. De ontwerpopgave is onderzocht vanuit drie gezichtspunten die samenhangen met de verschillende doelen van de OHS: Kwaliteit, Opportuniteit en Techniek.

In de tweede fase van ontwerp aan de OHS heeft het team verschillende sub opdrachten onderzocht. Centraal stond de vraag hoe de Spelen gebruikt kunnen worden om focus en prioriteit te geven aan de agenda van bestaand (ruimtelijk) beleid.

Drie zoekgebieden voor plekken waar de Olympische Spelen gesitueerd kunnen worden zijn gedefinieerd: regio Rotterdam, regio Amsterdam en een combinatie van beide. Deze keuze is gebaseerd op overwegingen vanuit het perspectief van techniek, kwaliteit en opportuniteit. Binnen de drie zoekgebieden zijn acht varianten nader bekeken.

Daarnaast zijn in het proces een robuuste OHS te ontwerpen verschillende innovatieve ideeën uitgewerkt. Het concept van een schaalbare stadion is nader onderzocht. Een schaalbaar stadion levert voor de hosting city een stadion op dat ook na de Spelen bruikbaar is. Tevens werd nagedacht hoe het IOC ‘knock-out’ criterium ‘duurzaamheid’ op een innovatieve manier een plek te geven in alle verschillende schalen van het ontwerp. Ook het niveau van organisatorische en politieke processen kreeg aandacht. Bestaat er bijvoorbeeld noodzaak tot een wijziging van juridische procedures om een robuuste OHS te krijgen? Daarnaast formuleerde het team Nederlandse kwaliteiten die gebruikt kunnen worden in het ontwerp van de OHS. Wat is een typisch Nederlandse oplossing voor een OHS die de mogelijkheid biedt voor de wereld om elkaar te ontmoeten tijdens de Spelen?

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2010