Om de nieuwe VINEX-woonwijk Leidsche Rijn met de stad Utrecht te verbinden zijn bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal nodig.

ZJA werd, in samenwerking met een drietal ingenieursbureaus, naast drie andere ontwerpteams geselecteerd voor het maken van een voorontwerp voor de z.g. Papendorpse brug en een schetsontwerp voor een brug specifiek voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer, fietsers en voetgangers op een meer noordelijke locatie.

De Papendorpse brug ontwierpen wij in twee lagen. In verband met de stedelijke inpassing in de Churchilllaan op Kanaleneiland (de Utrechtse zijde) bleek dat uiterst gunstig. Bovendien had een tweelaagse brug als voordeel dat er als het ware vanzelf een constructiehoogte ontstond. Door de koppeling van de beide betonnen dekken met stalen staven ontstaan zogenaamde Vierendeel-liggers.

De auto’s bewegen zich op het hoogste niveau, openbaar vervoer en langzaam verkeer zijn op het lage niveau gesitueerd. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een stelsel van roltrappen en liften. Ze kunnen ook zonder gebruik te maken van deze middelen van oever tot oever komen.

De brug voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer is zowel in horizontale als in verticale richting gekromd. De constructie bestaat uit een ruimtelijk netwerk van staven, die een cirkelvormige doorsnede vormt en heeft één tussensteunpunt. Ook deze brug kent twee lagen. Op de bovenste laag bewegen de voetgangers en fietsers, daaronder rijdt het openbaar vervoer.