Vernieuwde N302 tussen Kootwijk en Hoorn

De N302 door Harderwijk is deel van een groter geheel. Bepalend voor de beleving van de huidige N302 tussen Kootwijk en Hoorn is de opeenvolging van landschappen. De N302 is een weg met groene bermen, indrukwekkende panorama’s en een sterke beleving van de contrasten tussen verschillende landschappen. Een echte parkway, inclusief wegrestaurants en snacks bij de belangrijkste iconen en panorama’s. Ook de fietsbrug Harderwijk, een van de langste houten bruggen in Europa, is onderdeel van het project.

Veel aandacht is besteed aan de versterking van dit continue parkwaykarakter. Twee belangrijke ontwerpbeslissingen zijn hier rechtstreeks uit voortgekomen. Ten eerste de toepassing van extra brede, groene zijbermen en een continue middenberm. Ten tweede het voorkomen van storend ‘wegmeubilair’. Hoe minder afleiding, hoe beter het landschap ervaarbaar is. In het ontwerp is gestreefd naar een rustig wegbeeld, met over een grote lengte een continu dwarsprofiel van twee rijbanen per richting en geleidelijke overgangen tussen verschillen in hoogteligging van de weg.

De N302 door Harderwijk is beschouwd als een parkway door drie landschappen: dicht bos, verstedelijkte polder en een kustzone. Tussen de Veluwe en de kruising met de Newtonweg is de N302 ontworpen als een weg door een dicht, groen bos met begroeide geluidsschermen. In het stedelijke deel wordt de weg begeleid door een rij bomen langs de parallelwegen. Daarmee wint het wegbeeld aan continuïteit en ontstaat een heldere visuele afbakening tussen de weg en het aangrenzende bedrijventerrein: de boomkruinen filteren de schreeuwerigheid van de bedrijventerreinen zonder het zicht op de stad te ontnemen. In de kustzone ervaart de weggebruiker een prachtig panorama op het water.

Het verticaal alignement, de hoogteligging van de weg, is toegespitst op het maximaal ervaren van twee panorama’s: zicht op de stad en zicht op het water. Vanuit de Veluwe gezien stijgt de weggebruiker geleidelijk naar een hoogtepunt op de kruising Newtonweg (panorama op Harderwijk), waarna even voorbij de kruising Lorentzstraat de climax volgt: onbelemmerd zicht over het Veluwemeer.

Tussen deze hoogtepunten ligt de N302 lager: deze ‘zonk’ zorgt ervoor dat de weggebruiker goed visueel contact heeft met de omliggende bebouwing en beperkt bovendien de hoogte van de verticale kering van de grondlichamen. Bovendien versterkt dit alignement de ervaring van het panorama: het wegdek bolt naar een hoogtepunt, zonder het panorama meteen al prijs te geven. Pas bovenop de bolling ontvouwt zich een nieuw blikveld. Dit verhoogt de spectaculaire ervaring van het landschap.