De ring van Antwerpen

De werken van de Oosterweelverbinding aan de ring van Antwerpen zijn omvangrijk en complex. Het doel is om de ringweg te vervolmaken en meer capaciteit te geven onder andere door nieuwe tunnels onder het Albertkanaal en de Schelde, en tegelijkertijd te zorgen voor een betere inpassing in de stad. Dus komen er verzonken, overkapte delen snelweg, die ruimte aan parken bieden. En vooral wordt er gezorgd voor een aangename leefomgeving met meer verbindingen over en onder de ringweg, vooral voor fietsers en voetgangers.

Aan het Oostelijk deel van de ring, ter hoogte van het bekende Sportpaleis, verdwijnt de weg ondergronds. Daar ontstaat een parklandschap, waar ruimte ontstaat voor fiets- en voetgangersverbindingen tussen de tramhaltes, het metrostation en de grote publiekstrekkers, zoals het Sportpaleis en de Lotto Arena.

Aan verschillende delen van de werken aan de Antwerpse Ring werkt architectenbureau ZJA mee, zo ook aan deze Oosterweelverbinding. Naast de inpassing en uitbreiding van de ringweg ontwerpt ZJA ook de voetgangers- en fietsverbindingen die overal de kwaliteit van die inpassing vergroten.

De passerelle

Om in Oostelijke richting vanaf de haltes van het openbaar vervoer veilig de Noordersingel en de Schijnpoortweg over te steken en het Sportpaleis en de Lotto Arena te bereiken is de passerelle Schijnpoort gebouwd. Het ontwerp van ZJA steekt in een gestileerde en langgerekte S-vorm de weg over. Aan de oostkant is de passerelle Schijnpoort bereikbaar via een glooiende lus, aan de westkant zijn trappen.

De passerelle heeft een slanke doos-vorm met afgeronde hoeken en een opvallende witte huid. Het streven van ZJA was om een enkelvoudig en krachtig gebaar te maken van de oversteek. Daarbij hoort de keus om visuele afleiding tot een minimum te beperken. Technische bijzonderheden, zoals verkeerslichten, verlichting, de veiligheids-schermen bij de bovenleiding van de trams en de waterafvoer, zijn zoveel mogelijk weggewerkt en geïntegreerd in de behuizing van de passerelle. Ook de onderkant is zo egaal mogelijk. De slanke stalen vorm en de geringe belasting staan toe dat er weinig kolommen nodig zijn en dat levert een overzichtelijk beeld op, waarin de passerelle boven de drukte zweeft en haar zwierige oversteek maakt.

Aansluiting op het Ringfietspad

Aan de buitenkant van de Ring is het Ringfietspad gepland, een ambitieus idee dat de verbinding tussen buurten en de binnen en buiten de ring gelegen stadsdelen enorm verbetert. Via een brug sluit de passerelle aan de voet van de Lotto Arena aan op dit Ringfietspad. Na voltooiing van de Ring zal hier het Ringpark verrijzen, zodat wandelaars en fietsers door het groen bewegen. Het ontwerp van deze fietsbrug, die aan de oostkant de Schijnpoortweg oversteekt om bij de Lotto Arena aan te sluiten op de passerelle, heeft een ontwerp dat identiek is aan dat van de loopverbinding. Een wit stalen doos-vorm, met een licht wijkende zijwand en afgeronde hoeken, om zo helder en licht mogelijk deel van het stadslandschap uit te maken.

De fietsbrug en de passerelle voegen een veilige en comfortabele verbinding toe aan dit extreem drukke stadsgebied. Fietsers en voetgangers die met het openbaar vervoer afkomen op evenementen in het Sportpaleis of de Lotto-Arena kunnen snel en makkelijk hun weg vinden. De ring is hier geen obstakel meer voor bewoners of de bezoekers van de evenementen. Er is een aantrekkelijke openbare ruimte bijgekomen, die in de toekomst ook zicht geeft op het Ringpark.

Architect: ZJA
Klant: Lantis (Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken), een overheidsorgaan samen met Sweco Belgium en Witteveen+Bos.

Opdrachtgever ZJA: RoTS (combinatie Witteveen+Bos en Sweco Belgium)
Jaar: 2020

Project: #707