20.03.2017

Het team van OMGEVING, ZJA, Atelier Ruimtelijk Advies en Witteveen+Bos wint de ontwerpwedstrijd voor het sportpark Heizelplateau in Brussel.

In het ontwerp worden bestaande sportfaciliteiten geherstructureerd en nieuwe functies geïntroduceerd. De sportclusters worden landschappelijk ingepast en voorzien van een aantrekkelijke openbare parkzone.

Het sportpark krijgt onder meer een atletiekbaan, Finse piste, voetbal-,rugby-en hockeyvelden en de grootste openbare waterspeeltuin van België. Onder het sportpark komt een ondergrondse parkeergarage die plaats zal bieden aan 200 auto’s. Het huidige sportgebouw zal grondig verbouwd worden en een facelift krijgen. Het ontwerp voorziet daarnaast in een nieuw clubgebouw voor de hockeyclub.

Bijzondere aandacht in het plan is uitgegaan naar het slim benutten van de grote niveauverschillen in het terrein. Zo worden de sportclusters ingebed en wordt een open watercascade gecreëerd om het water afkomstig van de terreinen op te vangen en in beeld te brengen.