Studie naar terrein voormalig stadion ADO Den Haag

Het Zuiderpark in Den Haag, voorziet sinds 1936 in de recreatieve behoeften van veel Hagenaars. Het park wordt niet alleen door omliggende wijken en buurten gebruikt, maar door inwoners van heel Den Haag en ver daarbuiten. In het park vinden jaarlijks vele kleurrijke evenementen plaats waaronder Parkpop, het grootste popfestival van Nederland. Architectenbureau ZJA studeerde op de toekomst van dit gebied.

Het Zuiderpark is een ontmoetingsplek bij uitstek en een (sportief) hart van de stad. Naast wandelpaden, ligweiden en waterpartijen is er een keur aan voorzieningen zoals een voetbalstadion, een zwembad annex bowlingcentrum, sportvelden, atletiekbanen, school- en kindertuinen, heemtuinen, hertenkamp, kinderboerderij, manage, een rosarium en een miniatuur stoomtrein. Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl dankzij een revitaliseringproces in de afgelopen jaren grondig opgeknapt. Dit geldt echter niet voor het sportcluster en het stadion.

De omgeving van het stadion verkeert in slechte staat. Hekken en achterkanten van gebouwen hebben een negatieve invloed op de omgeving. Al jaren worden plannen gemaakt om het stadion te vernieuwen en daarmee een impuls te geven aan het park. De plannen zijn tot op heden nooit uitgevoerd: 2003 was echter een keerpunt in de plannenmakerij. Een nieuw stadion wordt gebouwd in het Forepark nabij het Prins Clausplein. Het huidige stadion verliest daarmee haar functie en verdwijnt uit het Zuiderpark.

Voor de locatie betekent dit een complete herindeling van het sportcluster alsmede de bouw van een sport-en evenementenhal. In deze sporthal wordt naast accommodaties voor amateurclubs ook een zalencomplex opgenomen, afgestemd op specifieke wensen van de multiculturele bevolking uit de omliggende wijken. Het sport- en evenementencomplex zal in de stedenbouwkundige opzet een eenheid vormen met het al bestaande zwembad- en multifunctionele complex. De sportvelden worden heringedeeld en eventueel uitgebreid met een honkhal- en softbalveld.

Een multifunctioneel plein op de plaats van het stadion dient het gebruik van het park en het sportcluster beter te integreren. Dit plein vormt de schakel tussen sport en de rest van het park en is geschikt voor grote evenementen. De belasting van het natuurlijke hart in het park behoort daarmee tot het verleden. Onder en gedeeltelijk naast de nieuwe sporthal worden parkeerplaatsen aangelegd, waardoor de overlast van geparkeerde autoÂ’s in het park verdwijnt.

Onderdeel van de stedenbouwkundige visie vormt het gebied langs de Moerweg, vanaf het Veluweplein tot aan de Melis Stokelaan. Langs de Moerweg komt een serie ranke woontorentjes in landschappelijke stijl temidden van het groen. Deze vormen een eenheid met de reeds aanwezige architectuur in het park. Uitbreiding van de woonfunctie zal de sociale controle op het park versterken. Tegenover het Veluweplein komt een hogere woontoren die een van de hoofdentrees van het park markeert. Tussen de woongebouwen en sportcluster komt een ‘moerasachtige’ waterpartij, bedoeld voor recreatie en waterberging. Hierdoor kunnen de aangrenzende sportvelden droger gehouden worden en zullen de bomen profiteren van een lagere waterstand. De parkeerplaatsen voor de woningen worden onder de woontorentjes aangelegd en vormen daardoor geen aantasting van de rust in het park.

Bovengenoemde voorstellen revitaliseren het park en verbreden de functionaliteit en de aantrekkingskracht van het totale gebied. Niet alleen voor de bewoners van de directe omgeving maar voor heel Den Haag. Het Zuiderpark behoudt zo haar karakteristieke Engelse landschapsstijl terwijl de diversiteit aan voorzieningen wordt vergroot.