17.08.2018

Een van de onderwerpen in het magazine NEXT door ZJA Zwarts & Jansma Architects en DAY creative business partners is ‘The Ideal Stadium 2.0’. Volgens ZJA is ‘The Ideal Stadium 2.0’ een multifunctioneel, schaalbaar en duurzaam gebouw met een lange levensduur dat zich kan aanpassen aan veranderde elementen van de stad.

ZJA onderzocht de kenmerken van een ideale kijkervaring voor toeschouwers tijdens een wedstrijd en berekende de juiste hoeken van de tribunes ten opzichte van het veld voor een optimaal kijkplezier. Door de vier zijden van de tribunes gebogen in elkaar over te laten lopen ontstaat een sterker gevoel van saamhorigheid en wordt de beleving van een wedstrijd sterk verbeterd. Door regen te gebruiken voor koeling, zonlicht om energie op te wekken met PV-cellen en de juiste oriëntatie van verschillende functies rekening houdend met de stand van de zon om zonwering en verwarming te optimaliseren, streeft het stadion ernaar om energieneutraal te zijn. Geothermische systemen en materialen die CO2 opnemen, kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren.

Door een toename van mensen en bedrijven naar de moderne stad en om iedereen te kunnen blijven huisvesten neemt de verdichting en compactheid van de stad toe. ‘The Ideal Stadium 2.0’ kan een oplossing bieden voor stedenbouwkundige en infrastructurele vraagstukken. Het stadion kan een knooppunt zijn dat op mobiliteitsnetwerken is aangesloten waarbij woon-, educatieve, culturele en commerciële voorzieningen worden geïntegreerd met zijn functie als sportlocatie. Wanneer een stadion zodanig wordt ontworpen dat het integraal onderdeel uitmaakt van de stedelijke omgeving, transformeren de gebieden rond het stadion in levendige en sociale openbare ruimtes met een divers en aantrekkelijk aanbod. De essentie van ‘The Ideal Stadium 2.0’ is dat het een knooppunt is dat nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van een levendig stedelijk weefsel.

Na een succesvolle samenwerking aan het vernieuwde Thialf in Heerenveen en het winnen van een German Design Award 2018 voor het ontwerp, besloten ZJA en DAY om een magazine te maken over de ontwikkeling en het ontwerp van sport- en vrijetijdsgebouwen van de toekomst.

Dit is een samenvatting van het artikel 'The Ideal Stadium' dat in het magazine NEXT is verschenen. Als u geïnteresseerd bent in het volledige artikel en een exemplaar van NEXT wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@zja.nl.