Nieuwe stadsbrug in Nijmegen

De kenmerkende hoofdoverspanning van de "Oversteek" met vlakke aanbruggen van de nieuwe stadsbrug sluit goed aan bij de andere Nijmeegse Waalbruggen. Zijn landschappelijke context maakt hem echter uniek. Ook met zijn asymmetrische vorm en zijn eenheid in uitstraling zal de "Oversteek" nadrukkelijk zijn plek veroveren aan de Waal.

De nieuwe Stadsbrug Nijmegen - de Oversteek - is maximaal geïntegreerd in haar context. De brug reageert op verschillende sferen, situaties en gebieden met ieder hun eigen karakters in het landschap: de verstedelijkte context van het Waalfront op de zuidoever, het rivierenlandschap van oever tot dijk, de groene Oosterhoutsedijk en de stadsuitbreiding Hof van Holland op de noordoever. Deze sferen zijn leesbaar in de vormgeving van de brug. Op de zuidoever is ‘de aanloop’ sterk verweven met de complexe en rijke stedelijke context, terwijl ‘de oversteek’ van het rivierenlandschap in één duidelijk gebaar is gemaakt; ‘de sprong’ vanaf de zuidoever, het afketsen op het water en het horizontaal uitstrekken, het dempen van de sprong over de uiterwaarden en nevengeul, om uiteindelijk ‘de landing’ te maken net achter de Oosterhoutsedijk. Door een continu wegprofiel met een gelijk gestemde inrichting wordt de stadssingel continu gemaakt en werkelijk als stadssingel ervaren en leesbaar gemaakt.

De stadsbrug vormt één gebaar van dijk tot oever. De aanbruggen aan de zuidkant zijn ingebed in een terrassenlandschap dat refereert aan de bolwerken in het Waalfrontpark en het heuvelachtige Valkhof; karakteristieke elementen in het Nijmeegse landschap. Er zijn een aantal aangename verblijfsplekken gecreëerd die uitnodigen om te luieren of te spelen. De boog, asymmetrisch in zijn opleggingen, vormt vanuit de context een nieuw beeldmerk voor de stad. Op de overgangen naar de stad c.q. de oevers wordt een fysieke relatie met de omgeving aangegaan en een duurzame ruimtelijke context geschapen.

In de opbouw van de brug wordt een duidelijke architectonische hiërarchie aangebracht. Hiertoe worden de verschillende onderdelen; boog, dek, hangers en aanbruggen zelfstandig herkenbaar gemaakt. De harmonie van de onderdelen zorgt voor de samenhang in het totaal. Geïnspireerd door de Waalbrug krijgt de boog de meeste presentie; hij staat bovenaan in de hiërarchie.

De "Oversteek" wordt niet uitgevoerd - de aanbesteding werd gewonnen door de Combinatie Bam Max Bögl met als architect Ney Poulissen.