In 1938 introduceerde Buckminster Fuller de term ephemeralization. Volgens deze gedachtegang heeft technologische vooruitgang het vermogen om 'steeds meer te doen met steeds minder, totdat je uiteindelijk alles met niets kunt doen'.  Zijn visie impliceerde een versnelde toename van de efficiëntie; dus met minder input dezelfde of meer output bereiken. Met dit idee was Fuller zijn tijd ver vooruit, en stond hij haaks op zijn tijdgenoten. Vandaag de dag is de vooruitstrevende visie van deze briljante architect een noodzaak geworden, die veel gelijkenissen deelt met het duurzaamheidsconcept. Het is een visie die dicht bij de filosofie van architectenbureau ZJA staat, en een inspiratiebron vormt voor het ZJA-Sustainable Development Goals (SDG) team.

De toekomst is nu

In het komende decennium moet de wereld een stap zetten om de crises van het klimaat, biodiversiteit en gelijkheid aan te pakken. Zo moet de wereldwijde uitstoot van kooldioxide in 2050 tot netto nul zijn gereduceerd, om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius. Als architecten kunnen we een grote bijdrage leveren aan dit doel.

De afgelopen jaren heeft ZJA zijn ambitie op een reeks van duurzaamheidsgebieden uiteengezet, variërend van netto nul koolstof, klimaatbestendigheid en circulaire economie tot gezondheid, welzijn en sociale waarden. Om het hoofd te bieden aan de vele duurzaamheidsuitdagingen waar de samenleving en wij als architectenbureau voor staan, hebben wij een groep van specialisten op het gebied van duurzaamheid in huis; het ZJA-SDG Team.

Duurzaamheid heeft altijd al deel uitgemaakt van ZJA’s DNA, en het SDG Team kan dan ook uit een scala van projecten putten ter inspiratie. Bekijk bijvoorbeeld hoe een aangenaam microklimaat werd gecreëerd door een speciale samenstelling van membraanlagen in een schaduwrijke koepel, of leer over de verschillende manieren van hergebruik van structurele elementen in ons project Thialf Heerenveen.

 ‘Met duurzaamheid als drijvende kracht, willen we op lange termijn waarde creëren voor onze klanten. Voor onszelf, voor de maatschappij, en bovenal voor de planeet.’

Duurzame ontwikkelingsdoelen

SDG staat voor ‘sustainable development goals’ en is een door de Verenigde Naties ontwikkelde richtlijn, die instellingen en bedrijven helpt om duurzaamheid in hun werkwijze te integreren.

ZJA werkt aan projecten op verschillende schaalniveaus: van grootschalige infrastructuurplanning rond steden tot het ontwerpen van gebouwen en voetgangersbruggen en het creëren van de voorwaarden voor duurzame leefomgevingen.

Alle 17 SDG doelen raken ons werk, maar zes daarvan in het bijzonder zijn belangrijk voor ons. Dit zijn doelen die wij als architectenbureau dagelijks in onze projecten en op kantoor kunnen nastreven.

Dit zijn:

Doel 3: Goede gezondheid en welzijn
Daglicht, stimuleren van lichamelijke activiteit, binnenklimaat

Doel 4: Kwaliteitsonderwijs
Duurzaamheidsbewustzijn, duurzame levensstijl, bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Doelstelling 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
Faciliteren van duurzame en veerkrachtige infrastructuurontwikkeling, efficiënt gebruik van hulpbronnen

Doelstelling 11: Duurzame steden en gemeenschappen
Veilige omgevingen, gelijke kansen en toegankelijkheid, betrokkenheid van gebruikers, duurzame mobiliteit

Doelstelling 13: Klimaatactie
Klimaatneutraliteit, laag ingebed koolstofgehalte van materialen, klimaatadaptatie van buitenomgevingen

Doelstelling 15: Leven op het land
Ecosysteemdiensten, biodiversiteit

Deze doelen bekijken we zowel extern als intern. Extern richten wij ons op de duurzaamheidsaspecten van projecten. Zoals de vraag hoe je een gebouw zo energiezuinig mogelijk maakt, en hoe je de biodiversiteit van de projectlocatie vergroot. Maar bijvoorbeeld ook op vragen als hoe je infrastructuur veerkrachtig maakt, de optimalisering en selectie van materialen en de waarborging van het welzijn van gebruikers. Onze interne focus ligt op de duurzaamheid op onze werkvloer, waaronder inclusiviteit, vermindering van energiegebruik, een passende inrichting en meubilair en de sociale cohesie binnen het bedrijf.

Onze expertise op het gebied van duurzaamheid

Alle ZJA projecten zijn uniek, en brengen verschillende uitdagingen met zich mee. Om risico's in kaart te brengen, prioriteren te stellen en doelen te formuleren, is het belangrijk om al in een vroeg stadium een duurzaamheidsanalyse uit te voeren. Onze analyse legt een link naar de SDG's, maar brengt ook de meer specifieke duurzaamheidsaspecten voor het betreffende project in kaart.

Om dit te kunnen doen hebben wij een duurzaamheid- toolkit ontwikkeld. Deze toolkit is opgebouwd aan de hand van de gekozen SDG's, die wij elk kort toelichten en relateren aan de implicaties voor de gebouwde omgeving. Voor ieder doel tonen wij verschillende principes en strategieën, die de specifieke uitdagingen en mogelijk toepasbare locatie-gerelateerde oplossingen identificeren. Met als doel om de aanpak uit te lichten, in de relevante SDG gerelateerde termen. We maken ook gebruik een aantal van 's werelds meest gerenommeerde certificerings- en duurzaamheidsindicatoren (zoals de RIBA duurzame uitkomsten gids, GPR, BREEAM, WELL, LBC) om onze kennis te condenseren, en op een zeer toegankelijke manier te delen.

Op basis van de toolkit kunnen onze specialisten mogelijkheden, benaderingen, coördinatie, procesmanagement, strategische definitie en analyses bieden op het gebied van onder meer milieuadvies, klimaat, energie, materialen, biodiversiteit. Onze kracht ligt in het samenstellen van interdisciplinaire teams, en het gezamenlijk bewaken van een integrale benadering van het gehele proces. Dit betekent dat we duurzaamheid kunnen stimuleren in het hele proces. Vanaf de visie, via projectplanning, tot ontwerpuitwerking en projectafronding. Ons ZJA-SDG Team heeft zijn expertise al in veel projecten met succes ingebracht, en kan helpen als er vragen zijn.

ZJA werkt ook actief aan het behalen van onze niveau 3 certificering van de CO2-Prestatie Ladder. Dit instrument helpt bij het verminderen van de CO2-uitstoot van organisaties, in projecten en in het bedrijfsleven.

ZJA heeft zijn expertise al in veel projecten met succes ingebracht, en kan helpen als er vragen zijn. Graag bouwen wij samen verder aan een duurzame toekomst. Wilt u meer weten? sdg@zja.nl