Uitbreidingswijk IJburg, ten noordoosten van Amsterdam, ligt op een opgespoten zandvlakte bij zandbank Pampus. Architectenbureau ZJA is gevraagd als ontwerper en supervisor van één van de blokken in dit ambitieuze uitbreidingsplan: blok 19.

Blok 19 ligt centraal op het Haveneiland en is aan de noordzijde begrensd door een gracht en aan de zuidzijde door een park. Uitgangspunt voor het plan was een relatief eenvoudig en terughoudend blok, als rustpunt temidden van een kakofonie aan spectaculaire plannen voor omringende blokken. Het budget is zoveel mogelijk aangewend voor ruime woningen en zo groot mogelijke raamopeningen in de gevel.

In de stedenbouwkundige opzet is uitgegaan van een gesloten bouwblok, zowel in langs- als in dwarsrichting doorsneden door een straat. De langs- en dwarsstraat verdelen het blok in drie ongelijke delen met verschillende sferen: een strook met losse bouwblokken aan het water, een U-vormig blok aan het park en een cluster aan de oostzijde. De hoeken van het blok worden geaccentueerd door zes tot acht lagen hoge ‘torens’. De dwarsstraten hebben dankzij hun lagere en kleinschaligere bebouwing een intiem karakter.

ZJA ontwierp het U-vormige blok met half-verdiepte parkeerplaatsen. Voor de uitwerking van de strook langs het water en het cluster aan de oostzijde nodigde Zwarts & Jansma de bureau’s van Frits van Dongen en Loof & Van Stigt uit. Het plan combineert koop- en huurwoningen. Een deel van de huurwoningen wordt gebruikt door een woongroep voor minder validen. Ook is een cluster met aanpasbare woningen in het blok opgenomen.

Veel woningen in het U-blok liggen direct aan de straat en kijken uit over een toekomstig park. De woningen zijn daarom opgetild waardoor een bel-etage is ontstaan. De bel-etage biedt een beter uitzicht op het park, voorkomt inkijk vanaf de straat en schept ruimte voor een half-verdiepte parkeerplaats met 120 parkeerplaatsen. Trappen en stoepen ontsluiten de woningen direct vanaf de straat, vergelijkbaar met de situatie in de oude binnenstad. Voor minder validen is een gelijkvloerse toegang gemaakt aan de kant van het verhoogde houten dek op het binnenterrein.

Bovenop de parkeerplaatsen op het binnenterrein is een collectieve buitenruimte aangelegd bestaande uit een dek van houten delen. Op dit dek zijn speelvoorzieningen voor kinderen aangelegd en betonnen bakken met bloemen en bamboe. Subtiele verschillen in hoogte en nerfrichting markeren de grens tussen collectief en privé.

Klant: Johan Matser Projectontwikkeling