Ontwerp voor het ondergrondse station Rokin

Na deelname aan een Europese aanbesteding werd architectenbureau ZJA, naast vier andere bureaus, uitgenodigd een presentatie te verzorgen voor het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam.

Gevraagd werd om een visie met betrekking tot een aantal facetten van de nieuwe Noord/Zuidlijn van de metro en een schetsontwerp voor het ondergrondse station Rokin.

Dit station moest worden gecombineerd met een ondergrondse parkeergarage. De beperkte maat van het beschikbare terrein en de wens om het maaiveldniveau zo min mogelijk geweld aan te doen resulteerde in een parkeergarage die niet via hellingbanen, maar via liften wordt ontsloten. Zo blijft het maaiveld beter intact en ontstaan overzichtelijke, sociaal veilige ruimten gekenmerkt door veel glas, goede zichtlijnen tussen de verschillende ruimten en een maximum aan daglichttoetreding.