De gemeente Rotterdam nodigde een aantal partijen uit een voorstel te doen voor een woon-werkgebouw naast de zogenaamde aanbrug van de Willemsbrug in de binnenstad van Rotterdam. Architectenbureau ZJA tekende het winnende ontwerp.

De locatie heeft een driehoekige vorm en ligt pal naast de aanlanding van de Willemsbrug. Om de beschikbare grond optimaal te benutten is het maximale bouwvolume gerealiseerd door de rooilijn van het beschikbare terrein op te tillen tot zeventig meter hoogte. Om vrij zicht op het gebouw van de Hogeschool voor de Kunsten te houden is over de onderste acht lagen een hap uit het volume gehaald. Hierdoor ontstaat vanaf de negende verdieping een indrukwekkend overstek van 25 meter.

De toren telt 25 verdiepingen en is ontworpen voor een mix van wonen en werken. Het gebouw biedt een hoog serviceniveau, niet alleen voor bewoners en gebruikers van de kantoren, maar ook voor de buurt. Op de onderste verdiepingen van de toren is ruimte voor gezamenlijke kantoorvoorzieningen zoals vergaderruimten, een reprodienst en een gemeenschappelijke receptie met portier.

Het parkeren is gedeeltelijk opgenomen in een ondergrondse parkeergarage en gedeeltelijk op de onderste verdiepingen boven het wegdek van de brugaanlanding. In verband met geluidsbelasting zijn deze niet voor wonen of werken te gebruiken. De parkeerplaatsen op de verdiepingen zijn met een autolift bereikbaar. Boven de parkeergarage zijn enkele lagen voor kantoorfuncties bestemd: ook hier is de geluidsbelasting van het verkeerslawaai nog te hoog voor woningen. Vanaf de zevende verdieping worden wonen en werken gecombineerd.

De indeling van de verdiepingen is gericht op flexibiliteit in gebruiksmogelijkheden. Dit leidt tot bijzondere woonvormen. Ruimten zijn eenvoudig voor zowel wonen als werken in te richten. De installaties van het gebouw zijn afgestemd op deze flexibiliteit.

De draagconstructie van het gebouw refereert aan de brug en bestaat uit een dragende betonnen pyloon in het midden met aan weerszijden tuien die de vloeren dragen. In de betonnen kern bevinden zich de liftschachten.
In de eerste laag van het overstekende deel bevindt zich een fitnessclub. Op deze verdieping, die als een driehoekige punt uit de toren steekt, ligt een zwembad met een glazen bodem. Vanaf de straat is de schittering van het zwemwater te zien met daarin de zwemmers in het bad.

Het gebouw ligt in een levendig gebied, aan de oever van de Maas en vlakbij de oude havens waarin van oudsher wonen en werken werden gecombineerd. Het gebouw voegt zich nauwgezet in de stedelijke structuur. Aan de waterkant, aan de voet van het gebouw, zijn horecafaciliteiten. De passage onder de aanlanding van de Willemsbrug wordt getransformeerd tot galerie voor tentoonstellingen.