Samen met het grafisch-ontwerpbureau Mijksenaar hebben we een concept ontwikkeld voor een integrale aanpak van de beeldvormende elementen voor de HOV-Utrecht. We hebben gestreefd naar een integratie van bouwkundige en grafische elementen.

Een openbaar vervoersysteem dat kan concurreren met de auto en dat voldoet aan de eisen die we mogen verwachten van de volgende eeuw. Een systeem dat anticipeert op de te verwachten technologische ontwikkelingen en dat een echt hoog comfortniveau biedt.
Dit zijn de uitgangspunten voor de aanzet van een ontwerp dat we voor de stad Utrecht hebben gemaakt.

Comfort
Om de hoge mate van comfort te bereiken die wij noodzakelijk achten, zijn wij voorstander van het overkappen van de halte op die plaatsen die het ruimtelijk toelaten, indien dit financieel haalbaar is.

Om openbaar vervoer aantrekkelijk te maken moet men zich veilig voelen bij het gebruik van het gehele systeem. Het bewustzijn dat hulp altijd dichtbij is, is daarbij belangrijk. Het zou het best zijn als er mensen aanwezigheid zouden zijn. Als dat niet kan, is de mogelijkheid van goede communicatie met een hulppost belangrijk. Wij stellen voor om in de kaartautomaat een SOS-knop - met camera en videodisplay - te integreren. In het geval van alarm is de dienstdoende beambte daarop te zien en kan er mee gecommuniceerd worden.

Voor de herkenbaarheid van het systeem is het van belang dat de meeste halten uit de ‘bouwdoos’ worden samengesteld. Ook op meer binnenstedelijke situaties zou men niet te snel naar nieuwe ontwerpen moeten grijpen. Het consequente gebruik van eenzelfde element maakt het in de loop der tijd ‘onzichtbaar’. De gedachte om het dak van de halteplaats 50 cm boven de weg door te laten lopen komt voort uit de wens voor een droge instap. Echter dat stukje dak moet wel vanwege verkeerseisen op 4,60 meter hoogte zitten. Omdat de bus lager is dan die 4,60 meter ontstaat toch weer een aanzienlijke opening tussen voertuig en dak. Het is wenselijk te onderzoeken of een kleinere abri toch een goed comfort kan bieden. Dit zou niet alleen ruimtelijke maar ook financiële voordelen bieden.

Omdat de opgave een groot aantal halten betreft, is het mogelijk een uitgebreide bouwdoos te maken van toe te passen onderdelen. De onderdelen die uitwisseling behoeven, zoals de glasplaten, kennen maar een beperkt aantal varianten. Hierdoor is het mogelijk bij vandalisme snel de schade te herstellen en is het niet nodig een grote voorraad aan te houden.

De abri is opgebouwd uit samengestelde stalen spanten en gebogen glazen platen. De spanten worden verbonden aan de fundering met een aangelast gietstuk. Doordat het glas gebogen is heeft de glasplaat een grotere stijfheid. Hierdoor is minder materiaal nodig om de overspanning van spant naar spant te maken. De overspanningsmaat is nu gekozen op 1800 mm, een veelvoud van de standaard straattegel. Hoogstwaarschijnlijk is het mogelijk om zonder aanpassing van het standaardspant de middenoverkapping tussen twee spanten te bevestigen.

De materialen zijn glad, hard en niet absorberend. Hierdoor is het onderhoud tot een minimum beperkt. Wel is het belangrijk om het onderhoud zeer zorgvuldig te plegen, want de ervaring is dat als iets er perfect uitziet, er minder wordt beschadigd. De ruiten in wat het dak genoemd kan worden zijn gezeefdrukt met een stippelpatroon. Hierdoor wordt niet alleen in de zomer de warmtelast op het perron beperkt, maar wordt ook de mogelijke vervuiling gemaskeerd.

Verlichting en omroepinstallatie zijn opgenomen in de band waar ook de naam van het station op staat. De strook is zo ontworpen dat de elementen bij een storing eenvoudig vervangen kunnen worden of zelfs worden verwisseld voor de laatste technologie. De bekabeling kan door het spant gevoerd worden naar de verschillende onderdelen. De verlichting van de middenoverkapping geschiedt vanuit het wegdek met up-lights, zodat er geen armaturen komen te hangen in het profiel van vrije verkeersruimte.

De aluminium ge-extrudeerde paal heeft een driehoekig profiel. Hierdoor is het mogelijk tekst en logo eenvoudig aan te brengen. De paal kan in verschillende lengten worden uitgevoerd en is een duidelijk herkenbaar teken in de stad.