Renovatie metrostations Oostlijn, Amsterdam

De metrostations op de Oostlijnen in Amsterdam dateren uit de jaren zeventig en voldoen niet meer aan hedendaagse eisen. De huidige stationsgebouwen zijn dringend aan renovatie toe, zijn niet vandaalbestendig en worden bestempeld als sociaal onveilig. Na een 'pilotproject' in de vorm van de revitalisatie van het metrostation Ganzenhoef in Amsterdam Zuid-Oost, zullen alle achttien metrostations worden herontwikkeld. Deze operatie is 'MetroMorfose' gedoopt.

Een aantal metrostations ligt onder de grond, een aantal boven de grond. Voor de stations geldt als belangrijk uitgangspunt het verbeteren van het gevoel van veiligheid en comfort van de reiziger. Dit wordt bereikt door looproutes zo kort mogelijk te maken, door obstakels, die het zicht belemmeren, te verwijderen en het voorkomen van nissen en donkere hoeken. Daarnaast wordt een 'gesloten systeem' ingevoerd. Dat wil zeggen plaatsing van tourniquets bij alle in- en uitgangen van de perrons, zodat alleen met een geldig kaartje toegang tot het metronet mogelijk is.

In het geval van de bovengrondse stations wordt gestreefd naar obstakelvrije perrons. Waar mogelijk worden de stations met een ruimtelijke, kolomvrije constructie overspannen. De zware houten overkapping op massieve kolommen wordt vervangen door een ranke stalen constructie met veel glas in het dak. De perrons krijgen daardoor veel daglicht en worden overzichtelijk en open.

In station Ganzenhoef wordt de bestaande lift vervangen door een schuin omhooggaande glazen lift.
De oude lift stond tussen de beide bestaande trappen en belemmerde het zicht tussen de hal en het perron. De nieuwe lift volgt de helling van de roltrappen om te voorkomen dan boven- en onderaan de lift onveilige wachtruimten ontstaan.

De verschillende stations zullen qua vorm en materiaaltoepassing verwant aan elkaar zijn, maar toch een eigen identiteit krijgen voor de herkenbaarheid van de afzonderlijke haltes. Naast ingrepen die de stations overzichtelijker maken, worden extra voorzieningen gepland. Winkels en kiosken zorgen voor meer bedrijvigheid in de stationshallen, wat bevorderlijk is voor
het mechanisme van sociale controle.

Verschillende vormen van moderne media worden ingezet om bij te dragen aan de sociale veiligheid op de stations. Voorgesteld is om beelden die worden gemaakt van reizigers door beveiligingscamera's te projecteren op de wanden van de ondergrondse stationstunnel.
Op die manier weten reizigers dat er op hen wordt gelet. Dezelfde beamers die de beelden van de beveiligingscamera projecteren kunnen ook worden gebruikt om een aankondiging voor een culturele activiteit in de nabijheid van het metrostation te tonen.