Studie toekomstige huisvesting Stadsdeelwerf A'dam Oud-Zuid

Langs de ring A10, op het terrein van de huidige tennisvereniging Joy, ligt de toekomstige locatie van de nieuwbouw van de stadsdeelwerf Amsterdam Oud-Zuid, afdeling Handhaving, Afvalinzameling en Uitvoering en eventueel ook de afvalinzameling van Zuider-Amstel. Architectenbureau ZJA maakte hiervoor een stedenbouwkundige studie.

De toekomstige huisvesting omvat een opslag voor materialen, een garage voor de grote voertuigen, een parkeerdek voor overige voertuigen en kantoorruimten. Voor deze locatie is door Oud-Zuid een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld. De ruimtelijke uitwerking en de ruimtebehoefte op de locatie zijn vastgesteld aan de hand van een korte analyse van de locatie en haar omgeving en vlekkenplannen van de gebouwen (met en zonder samenwerking tussen eerdergenoemde stadsdelen).

De vlekkenplannen geven de verschillende functies ten opzichte van elkaar weer. Een 3d-visualisatie van de grootste variant verduidelijkt het plan, plaatst de volumes in de omgeving en toont welke mogelijkheden het resterende gedeelte van het terrein biedt. Aan de oostzijde grenst het terrein aan de Schinkelscheg met woonboten, recreatie en groen.

Het is wenselijk aan deze zijde de opslag van materialen te plaatsen en deze over te laten gaan in een groene zone. Op dit moment is het terrein alleen toegankelijk voor langzaam verkeer. Door de ontsluiting van het terrein aan de Pilotenstraat te leggen ontstaat een zo groot mogelijke indelingsvrijheid. Model I toont de meest extensieve vorm van grondgebruik met functies naast elkaar. In model II worden parkeerdek en garagedak gecombineerd waardoor niet het gehele terrein benodigd is. Door het kantoor te stapelen op de garage (model III) wordt de beschikbare ruimte nog intensiever benut en blijft een flexibel in te delen gebied over. Op deze wijze is het bovendien mogelijk verschillende afdelingen en functies te koppelen. Gekozen is het vlekkenplan van dit model verder uit te werken.