juni 2013

Op 25 mei 2013 is parkeergarage Brinklaan en het Catharina Amalia park officieel geopend. De parkeergarage maakt onderdeel uit van de plannen van het project Brinkpark. Het project Brinkpark is opgedeeld in vijf onderdelen, de bouw van een ondergrondse parkeergarage, de aanleg van een park, het bovengronds halen van de beek De Grift, de herinrichting van de Brinklaan en de aanpassing van fietsroutes.