21 maart 2014

Ballast Nedam heeft vanmiddag de vernieuwbouw van het Thialf-stadion in Heerenveen definitief gegund gekregen. Bernard Sinnema, projectdirecteur van Ballast Nedam: ‘We zijn heel trots op de hoge waardering voor de visie die we op de ambities van Thialf hebben ontwikkeld. Thialf is onlosmakelijk verbonden met schaatsen én met Friesland en wij gaan er alles aan doen om eraan bij te dragen dat die unieke positie voor de komende tientallen jaren behouden blijft. Dat staat centraal in de ontwikkeling en in de uitvoering van ons plan.’

De belangrijkste onderdelen in het plan van Ballast Nedam zijn:
• Realisatie van een nieuwe schaatsbaan;
• Realisatie van topsporttrainingsfaciliteiten;
• Alle ruimtes hebben zicht op de ijsbaan, waardoor de topsport nog meer centraal staat.

Het gepresenteerde plan voor de vernieuwbouw van de schaatstempel is tot stand gekomen in samenwerking met ZJA Zwarts & Jansma Architecten en Warmtebouw. Ook Croon Electrotechniek is bij het project betrokken. In de komende periode zal het plan verder worden uitgewerkt en zal duidelijk worden welke lokale Friese bedrijven een bijdrage aan de vernieuwbouw van Thialf zullen leveren.

Ballast Nedam start met de bouwwerkzaamheden na de afsluiting van het volgende winterseizoen en zal het complex medio 2016 opleveren. Tijdens de vernieuwbouw blijft de schaatsbaan in het winterseizoen in gebruik.

Visie Vernieuwbouw Thialf
Bij topsportevenementen draait het, naast het leveren van ongekende grensverleggende prestaties, om pure emotie. Dit is de belevingswaarde van het evenement, voor zowel de topsporters als voor de toeschouwers. Bij architectuur draait het, naast logistiek en functionaliteit, ook om emotie: de belevingswaarde van het gebouw. Het geeft ons enorme voldoening om Thialf dusdanig te vernieuwen dat alle stukjes van beide puzzels loepzuiver in elkaar vallen: het optimaal tezamen brengen van de belevingswaarde van architectuur en topsport.
Het verbreken van menig persoonlijk record en het verleggen van grenzen vormt de rode draad van Thialf in het verleden, heden en de toekomst. Met de vernieuwbouw van Thialf verleggen wij de grenzen van het gebouw en verrijken wij de Thialf-belevenis. Middels onze integrale visie voor het Nieuwe Thialf versterken wij de kwaliteiten van het huidige Thialf en realiseren wij een nieuw ijsstadion van blijvende kwaliteit.

‘Alles om het ijs’

In het Nieuwe Thialf is alles gericht op het ijs en de schaatsers. Alle faciliteiten - tribune, pers, hospitality, horeca, kantoren en topsporttrainingsfaciliteiten - zijn gepositioneerd rondom het ijs: De omloop is van de wedstrijdhal gescheiden door een glazen façade. Door alle functies rondom het ijs te positioneren, stimuleren we maximale interactie tussen topsporters, breedtesporters en het publiek. De filosofie ‘alles om het ijs’ leidt bovendien tot een compact ontwerp met een logische ordening van functies en een iconische uitstraling aan zowel binnen- als buitenzijde.
Thialf kent twee gebruikssituaties: gebruik tijdens evenementen en dagelijks gebruik. In beide situaties wordt de bezoeker op een gepaste en aangename wijze ontvangen. Tijdens evenementen separeren de toeschouwers voor de publiekzone zich op een natuurlijke wijze van de gasten van de hospitality zone. Via een trappenlandschap stijgen de toeschouwers van de publiekzone geruisloos naar de eerste verdieping. Gasten voor de hospitality zone betreden Thialf via de entree op de begane grond; de entree die ook tijdens dagelijks gebruik toegang verschaft tot Thialf. Door deze splitsing wordt enerzijds voorkomen dat grote bezoekersstromen elkaar kruizen. Anderzijds blijven de afmetingen en schaal van de entreehal met stijgpunten ook tijdens dagelijks gebruik aangenaam en goed beheersbaar.
De omloop is het functionele bindende element, zowel tijdens evenementen als tijdens dagelijks gebruik. De omloop is bereikbaar voor alle bezoekersstromen. Tijdens evenementen zijn via deze omloop alle tribunes bereikbaar. Uitgiftepunten en ontmoetingsplekken voor de publiekzone bevinden zich op de omloop. Tevens zijn via de omloop de onderliggende toiletgroepen goed bereikbaar.
Aan de binnenzijde van de omloop is het evenement met de huidige helden zichtbaar en beleefbaar; zelfs wachtend voor de uitgiftepunten. Aan de buitenzijde van de omloop staat de rijke historie van Thialf centraal. Sinds de oprichting van Koninklijke Thialf in februari 1855 is Thialf verbonden met de schaatssport. Grote kampioenschappen zijn gereden in Thialf. Deze rijke historie van Thialf draagt bij aan de belevenis van Thialf. Niet in een gesloten museumgedeelte maar middels ruimte vullende historische afbeeldingen in de omloop. Beelden van Thialf tijdens het Fries kampioenschap uit 1917, beelden uit 1946 met Piet Keyzer, Gerard Maarse op de openlucht baan van Heerenveen in 1955, Ard Schenk, Dag Fornaess en Cees Verkerk in 1969, de verkeerde wissel van Jan Bols (1971) en natuurlijk het eerste overdekte kampioenschap, mooi gedocumenteerd in ‘Thialf ’t dak eraf’. Met dit open schaatsmuseum op de omloop draagt de historie van Thialf bij aan de beleving van het schaatsen in het Nieuwe Thialf.

‘Zuiverheid en dynamiek’
Schaatsen op topniveau bestaat uit twee elementen: zuiverheid en dynamiek. De krachten van de schaatser komen alleen tot hun recht als deze in de meest zuivere beweging worden uitgevoerd. De positie van de schaats op het ijs, de afdruk, de glijbaan, iedere schaatser zoekt de lijn die zijn dynamiek het ideale resultaat geeft: maximale snelheid. Deze twee elementen vormen de inspiratie voor ons ontwerp van Thialf. Ze komen terug in het functionele ontwerp waarbij de grensverleggende ijsbeleving centraal staat, in de logistiek door het scheiden van publiekstromen bij de entree en het uitbreiden van de tunnel voor de professionals, alsook in de opzet van faciliteiten die wereldprestaties ondersteunen en waarbij de topsporttrainingsfaciliteiten en het lab een prominente plek innemen (elkaar inspireren door interacties en zichtrelaties).
 De elementen zuiverheid en dynamiek wordt buiten Thialf al zichtbaar in de hoofdmassa van het gebouw. De dynamiek van het binnenkomen komt tot uiting in de vormgeving van de entree, samen met het trappenlandschap. Twee ‘armen’ van glas strekken zich naar buiten om de bezoekersstroom te ontvangen. De zuiverheid van de ijsbaan wordt versterkt door de onaangetaste witte en doorgaande vorm van de wedstrijdhal. De ervaring van zuiverheid en dynamiek wordt verder beleeft door het op ijskristallen geïnspireerde patroon op de gevel van de schaatsbaan.

‘Realiseren van blijvende kwaliteit’

Alles wat we vernieuwen aan Thialf is toekomstbestendig. Dat vraagt om een integrale bouwkundige - en installatietechnische benadering. We kiezen voor een opzet waarbij de onderdelen elkaar maximaal versterken: een gebouw dat schaatservaring en -beleving optimaal faciliteert, een centraal installatieconcept, slimme bouwkundige - en installatietechnische zonering met ‘alles om het ijs’, modulaire opzet, een duurzaam en (grotendeels) zelfvoorzienend energieconcept en een gebouw met de nodige flexibiliteit.
Snel en gemakkelijk kunnen installatie (sub)systemen en ruimten worden verplaatst, vergroot, toegevoegd en/of vervangen. De multifunctioneel te gebruiken tweede verdieping is hiervan een goed voorbeeld. Een monofunctioneel gebouw waarbij alles om het ijs draait, maar multifunctioneel inzetbaar. Zo realiseren we een nieuw Thialf van een ongekend niveau: een ijsstadion van blijvende kwaliteit.