08.01.2015

TenneT start de bouw voor de grootste elektriciteitssnelweg in de Randstad.

Netwerkbeheerder TenneT is begin dit jaar begonnen met de realisatie van de Randstad-Noordring, een nieuwe 60 kilometer lange 380KV hoogspaninngsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk.

Voor dit nieuwe traject, gaf de Nederlandse netwerkbeheerder opdracht aan ZJA voor het ontwerp van een nieuw type hoogspanningsmast; de Wintrack.

In nauwe samenwerking met KEMA ontwikkelde ZJA een hoogspanningsmast  die een 60% kleinere magneetveldzone heeft dan de conventionele vakwerkmasten. Bovendien zorgt het slanke ontwerp en de kleurstelling van de Wintrackmast voor een minimale impact op het landschap en de leefomgeving.

“We hebben geprobeerd de mast weg te ontwerpen”, zegt architect Rein Jansma. ,,Met zijn ronde, gladde, tapse vorm valt hij weinig op. Maar hij gaat vooral de verrommeling van het landschap tegen omdat het een integraal ontwerp is.”

Naast de vorm is ook de techniek van de Wintrack vernieuwend. In nauwe samenwerking met de ingenieurs van KEMA is vormgeving minimalistisch en in dienst van de techniek gesteld. De electrische circuits worden via kunststof braced-V isolatoren direct op het mastlichaam afgesteund.

In totaal worden in de Noordring 302 nieuwe Wintrackmasten geplaatst. Ruim een jaar geleden werd het eerste deel van de nieuwe Randstadverbinding tussen Wateringen en Bleiswijk (de Zuidring totaal 20 km) in gebruik genomen.

De nieuwe elektriciteitssnelweg zal in 2018 gereed zijn.