10.03.2016

The Healthy City is een concept, gezamenlijk ontwikkeld door Witteveen+Bos, OKRA en ZJA. Het concept speelt in op de grote uitdagingen waar Singapore momenteel voor staat. Nu de bevolking van Singapore explosief groeit, wordt het in stand houden van een gezonde leefomgeving steeds meer een uitdaging. The Healthy City richt zich op het verbeteren van factoren die bepalend zijn voor de gezondheid in grote steden.

Afgelopen maand is The Healthy City in Singapore gepresenteerd door Theo Salet van Witteveen+Bos. Daar is het boek The Healthy City overhandigd aan verschillende overheidsinstanties, waaronder de Urban Redevelopment Authority, de Land Transport Authority, de Jurong Town Corporation en de Nederlandse ambassadeur in Singapore. Het boek werd door alle partijen met veel enthousiasme ontvangen.

De kern van The Healthy City is het verplaatsen van bovengrondse stedelijke infrastructuur naar ondergrondse ruimtes in de stad. Onder het maaiveld komt een volkomen geautomatiseerd netwerk te liggen, dat mensen, goederen, energie en afval vervoert. Hierdoor ontstaan er boven de grond aantrekkelijke publieke ruimtes voor recreatie en worden delen van de stad, die voorheen gescheiden werden door bovengrondse snelwegen, weer met elkaar verbonden. Bovendien verbetert de aanleg van ondergrondse infrastructuur de luchtkwaliteit en veiligheid en vermindert het geluidsoverlast. Het concept kan wereldwijd worden toegepast, met Singapore als voorbeeld voor de rest van de wereld.