14.06.2017

Het einde van de werken aan de nieuwe A11 snelweg tussen Knokke-Heist en Brugge is in zicht. Op zaterdag 26 augustus wordt de A11 feestelijk geopend en komt aan een periode van drie en een half jaar intensieve werkzaamheden een einde. In de daaropvolgende week wordt de A11 voor alle verkeer open gesteld.

Een van de hoogtepunten van de A11 is de dubbele beweegbare brug over het Boudewijnkanaal. Het is tevens de eerste beweegbare brug in een snelweg in België. Het grootste bouwwerk van de A11 is het nieuwe viaduct vlakbij Brugge. Met een hoogte van 15 meter en een lengte van 800 meter is dit één van de blikvangers van de A11.

De 12 kilometer lange nieuwe snelweg zorgt voor een beter verbinding tussen de Zeehaven van Brugge en het binnenland. De nieuwe A11 omvat meerdere tunnels, bruggen en knooppunten en voorziet daarnaast ook in nieuwe fietspaden. Met de komst van de A11 wordt het havenverkeer en het personenverkeer bovendien van elkaar gescheiden.

In opdracht van het consortium Via Brugge verzorgt ZJA de architectonische vormgeving van de nieuwe snelweg A11 en de daarbij behorende knooppunten, tunnels, bruggen, ecopassages, rotondes en fietspaden. Bureau Bas Smets is verantwoordelijk voor de landschappelijke uitwerking van het project.