Het stadion zou geschikt moeten zijn voor gebruik door de voetbalclubs Sparta en Excelsior, die op dat moment allebei behoefte hadden aan nieuwe huisvesting en zitplaatsen voor 11.000 toeschouwers. De overige geplande activiteiten, topsport, evenementen en popconcerten, vragen maximaal de helft van dat aantal plaatsen. De ontwerpteams werd gevraagd suggesties te doen voor aanvullende activiteiten en voor een mogelijke locatie.

Tezamen met opdrachtgever HBM is een gebouw ontwikkeld met een grasmat die naar buiten kan worden geschoven. Het stadion kan binnen een dagdeel worden aangepast voor een andere functie, zoals topsport, een culturele of zakelijke activiteit. De circulatie is zodanig ontworpen, dat verschillende gebruikers eenvoudig hun weg door het gebouw vinden. Het publiek komt binnen via een breed opgezette, U-vormige promenade, met uitzicht over de gehele hal en zicht naar buiten. Bezoekers kunnen zich goed oriënteren en hebben vanuit de promenade toegang tot de tribunes. Deze zijn georganiseerd in twee boven elkaar gelegen lagen aan de lange zijden van de hal, één onder en één boven de promenade.

De draagconstructie bestaat uit driepotige kolommen waartussen ruimtelijke spanten zijn gehangen, die met tuien worden afgespannen. De kolommen dragen tevens de vaste delen van de tribunes. Een deel van de dakconstructie boven het veld is van gecoat en gewapend, translucent kunststofdoek. Activiteiten die overdag plaatsvinden profiteren zo van natuurlijk daglicht. Het kunststofdoek wordt tussen ruimtelijke vakwerkliggers gespannen, die in de langsrichting met elkaar zijn verbonden door een loopbrug. De liggers zijn daardoor eenvoudig toegankelijk en kunnen gebruikt worden voor het ophangen van attributen voor diverse voorstellingen en activiteiten.

Het ontwerp is onafhankelijk van een specifieke locatie ontworpen, maar de Rotterdamse Müllerpier nabij de Euromast genoot onze sterke voorkeur.