Wanneer in publieke ruimten veel mensen aanwezig zijn, is er meestal geen probleem met de sociale veiligheid. Binnen- en buitenruimten worden onveilig als er zich weinig publiek bevindt. Vanuit dit gezichtspunt realiseert de HTM in Den Haag op een aantal plaatsen in de stad, waar meerdere bus- en tramlijnen bij elkaar komen, zogenaamde knooppunthaltes. Het knooppunt aan de Wouwermanstraat vormt het eerste van een reeks en wordt als 'pilot-project' beschouwd.

Een knooppunt krijgt naast de bestaande abri's - ook van onze hand - een comfortabeler wachtgelegenheid, een brievenbus, een postzegelautomaat, een telefooncel, alarmmelding, openbaar toilet en geldautomaat. Dit betekent dat niet alleen de service voor de passagiers verhoogd wordt, maar ook dat er publiek komt dat speciaal voor de voorzieningen naar het knooppunt toe gaat.
In tegenstelling tot de abri's, die alle uit dezelfde onderdelen zijn samengesteld en een duidelijk, over de hele stad herkenbaar systeem vormen, besloten we hier de architectonische vorm meer op de situatie te richten. Dit deden we omdat er te weinig knooppunten komen om een herkenbare reeks te vormen en omdat per situatie het programma kan wijzigen.

Voor de Wouwermanstraat werd een helder gevormde stalen kap ontworpen met lichtlijnen in de rand, die als bindend element fungeert voor alles dat er als een soort 'meubel' onder staat.

We besteedden voorts veel aandacht aan transparantie en hoogwaardige afwerking. Dit zijn twee zaken die bij alle vormen van straatmeubilair voor de sociale veiligheid en voor het onderhoud van grote betekenis zijn.