Bij Rijnsweerd in Utrecht is een kantorenpark gebouwd dat de naam 'Archiparc' kreeg. Eén van de uitgangspunten van de opdrachtgever was een zo gedifferentieerd mogelijke bebouwing tot stand te brengen. Hij nodigde daarom een aantal architectenbureaus met zeer verschillende
architectuuropvattingen uit om ieder een gebouw op het terrein te ontwerpen, natuurlijk binnen een gegeven stedenbouwkundige context.

Buiten ons bureau werden uitgenodigd: Mart van Schijndel, Cees Dam, Abe Bonnema, T+T Design en Rem Koolhaas. De gebruiker van het gebouw, Cap Gemini, was bij de aanvang van de ontwerpwerkzaamheden bekend. Deze wilde in het gebouw een grote computerzaal, een kantine, een opleidings- en vergadercentrum en een aantal utilitaire functies huisvesten.

Op basis van deze gegevens ontstond een gebouw met een 'laden'structuur; elke verdieping kreeg een specifieke lengte. De 'laden' zijn opgehangen aan vier torens, waarin zich de toiletten, de liften en de trappenhuizen bevinden. De torens zorgen ook voor de stabiliteit van het gebouw. Boven het dak worden de torens verbonden door grote stalen spanten waar de luchtbehandelingsunits op gemonteerd zijn.

De losse torens aan de buitenzijde van het gebouw veroorzaken een ononderbroken vloeroppervlak op de verdiepingen, hetgeen een maximale flexibiliteit oplevert.

Het gebouw heeft een oppervlakte van 6030 m2 en een inhoud van 21.100 m3. Tussen het door ons ontworpen gebouw en het gebouw naar ontwerp van T+T Design ontwierpen we twee stalen loopbruggen.