Project

Duinviaducten, Rotterdam

0505

In 2012 is de infrastructuur van Maasvlakte 2 in de havens van Rotterdam in gebruik genomen. De ontsluiting gebeurt via de N 15, een snelweg met een groot aantal infrastructurele werken.

De duinviaducten van de N15 bevinden zich op de grenslijn van twee heel verschillende werelden: het duinlandschap van de kustzone en het harde havengebied. Zij vormen de verbindende schakel, balancerend in een groot spanningsveld van uiteenlopende contrasten. Natuur en industrie, rust en bedrijvigheid, recreatie en arbeid, organisch en mechanisch, glooiend en vlak zijn enkele van de vele tegenstellingen die hier samenkomen.

Deze contrasten vinden hun weerklank in een serie kunstwerken die enerzijds terughoudend zijn in vormgeving, materiaal en kleurgebruik en anderzijds het spanningsveld duidelijk voelbaar maken. Het ontwerp pakt de specifieke kenmerken van beide landschappen op, versterkt ze en brengt ze tot een finale en spannende confrontatie in vorm, kleur, ritme en beweging.

Bij de knooppunten lijkt de weg zelf ingegraven in de duinen. De keerwanden zijn organisch vormgegeven en hun verschijning spreekt de taal van het landschap. De bruggen en viaducten daarentegen zijn robuust en maken met hun stevige industriële vorm en ritme de verbinding met het havengebied. Ook de kleurstelling van het gepigmenteerde beton benadrukt het contrast: de keerwanden zijn uitgevoerd in wit beton, terwijl de bruggen donkergrijs zijn.

Zo krijgen de duinviaducten vanzelf de landmarkfunctie die zij als schakel tussen deze twee contrastrijke werelden moeten vervullen. Uitgevoerd worden zij in materialen met een ruig en stevig karakter, ze zijn sober vormgegeven en gedetailleerd.

Opdrachtgever: Port of Rotterdam

Gerelateerd

Project

Maasvlakte 2, Rotterdam

Een nieuw extreem landschap

Nadat ze verder op zee zand hadden verzameld voeren de sleeper-hopperzuigers terug, zijn voor de kust bij Rotterdam gaan liggen en hebben…

Lees meer
Nieuws

Ingebruikname Coloradoviaduct

23.10.2014

Lees meer
Nieuws

Architectonische visie Coloradoviaduct, Maasvlakte 2

23.06.2013

Lees meer