Nieuws

Een nieuwe Theunisbrug voor Merksem en Deurne, Antwerpen

7.2.2019

Met bijna 40 miljoen ton goederen die jaarlijks over het Albertkanaal vervoerd worden is het de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. De hedendaagse binnenvaart vraagt echter om een grotere doorvaarhoogte van bruggen en bredere vaargeulen. Zo ook bij Merksem en Deurne bij Antwerpen, waar de oude Theunisbrug vervangen wordt voor een hogere brug en het kanaal verbreed wordt. Met het slaan van de eerste paal gaf minister Ben Weyts van Mobiliteit en Openbare werken vanochtend het officiële startsein voor de bouw van de nieuwe Theunisbrug.

De nieuwe Theunisbrug, waar ZJA Zwarts & Jansma Architecten in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv het architectonisch ontwerp voor maakte, zorgt voor een aantrekkelijke verbinding tussen Merksem en Deurne. Opvallend in het ontwerp dat ZJA maakte is de witte opengewerkte constructie en de donkere pijlers en aanlandingen van de brug. De nieuwe brug bestaat feitelijk uit drie bruggen bestemd voor fietsers, voetgangers, auto’s en trams. De fiets -en voetpaden liggen aan de buitenzijde van de constructie en bieden zo vrij uitzicht op het Albertkanaal en de stad Antwerpen.

In de passage onder de brug is door ZJA extra aandacht besteed aan goede daglichttoetreding om zo een veilige en prettige plek te creëren. Patronen op de tegelwanden onder de brug verwijzen naar het industrieel erfgoed van de nabijgelegen suikerfabriek. Door het plaatsen van houten banken, groen en goede verlichting rond en onder de brug ontstaat een aangename stedelijke verblijfsruimte zowel in de passage onder de brug als aan de kade.

Niet alleen voor de scheepvaart zal de bouw van de nieuwe Theunisbrug een verbetering zijn, maar ook voor fietsers en voetgangers zorgt zij voor een aantrekkelijke en vloeiende verbinding met aangename plekken op de kades om te verblijven.