Nieuws

Grootschalige vernieuwing A10 Zuid kan van start

06.12.2022
 
Met de gemaakte afspraken tussen de regio en het Rijk, kan het project Zuidasdok in Amsterdam, definitief doorgang vinden. De vernieuwing van station Amsterdam Zuid is al in uitvoering, en nu kan worden gestart met de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. De opdracht van de bouw is onlangs voorlopig gegund aan consortium TriAX. Architectenbureau ZJA, Team V Architectuur en BoschSlabbers Landschapsarchitecten zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van zowel de weginfrastructuur als het nieuwe station Amsterdam Zuid.
 
Zuidasdok kan door!

Vervoerregio Amsterdam, gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, NS, KLM en Royal Schiphol Group hebben met het Rijk afspraken gemaakt over een betere bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam. Er is nu financiering voor alle onderdelen van Zuidasdok; naast de vernieuwing van station Amsterdam Zuid, ook voor de ondertunneling van de A10 Zuid en de verbreding van vier naar zes rijstroken per rijrichting en het scheiden van doorgaand en bestemmingsverkeer.
 
Bas Symons (projectarchitect ZJA): ‘Groen is de drager van het hele ontwerp. Vanuit het vernieuwde station Amsterdam Zuid kijk je straks uit over het groen. Alle extra rijbanen, kunstwerken, tunnels en tunnelmonden, voertuigkeringen, wegmeubilair en schermen zijn vormgegeven als één integrale opgave. Waarbij de groene inpassing en vormgeving de hardheid van de infrastructuur verzachten. Zo wordt de A10 Zuid straks een snelweg met een samenhangend routebeeld, en heeft het net zoals het station alleen maar voorkanten. Een groene corridor in de vitale en leefbare stad.’
 
Reconstructie knooppunt De Nieuwe Meer

Het werk aan knooppunt De Nieuwe Meer is onderdeel van project Zuidasdok en vormt het startpunt van de grootschalige vernieuwing van de zuidelijke ringweg. Om de scheiding van de verkeersstromen en de uitbreiding van het aantal rijbanen mogelijk te maken, zal er een geheel nieuwe fly-over worden gebouwd van de A10 Zuid naar de A4 en worden er veertien viaducten aangepakt. Geluidsschermen zullen de rijbanen, met stiller asfalt, van elkaar scheiden. De Schinkelbrug krijgt drie extra beweegbare bruggen, aan de meeste zuidelijke komt er een nieuw fietspad over het water. En om alvast ruimte te maken voor de snelwegtunnel, zal de noordelijke toerit S108 worden verplaatst.
 
Ruim baan voor een betere en veiligere doorstroming

Consortium TriAX, bestaande uit Heijmans, Dura Vermeer en Besix, kan naar verwachting begin volgend jaar met de voorbereidende bouwwerkzaamheden beginnen. Volgens de huidige planning zouden alle onderdelen van de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer uiterlijk in 2031 volledig in gebruik moeten zijn. Inmiddels is ook de aanbesteding van de bouw van de snelwegtunnels in voorbereiding, want in het hart van de Zuidas gaat de A10 Zuid ondergronds. De aanpassing van het zuidelijke deel van de Amsterdamse Ring zal eindigen met de reconstructie van knooppunt Amstel.  

Gerelateerd

Nieuws

Vergroening langs de snelweg

Vergroening langs de snelweg

Lees meer