Mallika Arora

De grote en complexe projecten hier bieden een uitstekende gelegenheid om aan verschillende aspecten te werken, van conceptueel ontwerp tot detaillering, constructie, budgettering en samenwerking met verschillende belanghebbenden, evenals bedrijfsontwikkeling en strategie.

Als kind ontwikkelde Mallika een interesse in schilderen, wiskunde, natuurkunde en economie. Een bezoek aan Sangath, het kantoor van Pritzker Laureate BV Doshi, opende haar ogen voor architectuur en de mogelijkheid om haar uiteenlopende interesses hierin samen te brengen. Haar studie bouwkunde in Delhi bevestigde haar liefde voor architectuur.

“In architectuur komt mijn fascinatie voor wiskunde en mijn passie voor vormgeven op een natuurlijke wijze samen. Tijdens mij studie bouwkunde hebben we urenlang gediscussieerd, gedebatteerd en nagedacht over de kracht van architectuur om alternatieve toekomsten te creëren."

Na haar afstuderen werkte Mallika in de praktijk. Een groeiende interesse in computational design bracht haar vervolgens naar de TU Delft waar ze zich specialiseerde in het onderwerp. Interdisciplinariteit aan de universiteit leidde tot haar fascinatie voor het idee van de architect als een ‘polymath’. Reden voor haar om kennis en ervaring op te doen over wat ze als een van haar blinde vlekken beschouwde met een stage bij OMA in public relations en business development.

“Daarna werkte ik als onderzoeker aan de universiteit van Cardiff samen met natuurkundigen om te onderzoeken wat ontwerpers kunnen leren van de structuur van materie op nanoschaal. Deze constructieve principes werden vervolgens vertaald in software en prototypes voor architecten. Heel opwinded! “ Het leidde ook tot wetenschappelijk publicaties zoals in SmartGeometry, Acadia en CAADfutures. Ondertussen bleef ze ook lesgeven, voordat ze bij ZJA ging werken. 

Hier ben ik helemaal in mijn element!! De grote en complexe projecten hier bieden een uitstekende gelegenheid om aan verschillende aspecten te werken, van conceptueel ontwerp tot detaillering, constructie, budgettering en samenwerking met verschillende belanghebbenden, evenals bedrijfsontwikkeling en strategie. Ik ben nu vooral geïnteresseerd in de manier waarop disruptieve technologieën de toekomst van architectuur en bouwen bepalen. Bij ZJA kan ik zijn wie ik wil zijn, een cross-disciplinaire architect.