Nieuws

Monografie Zwarts & Jansma Architecten

Projecten 1990 - 2003
In 2003 verscheen de monografie Zwarts & Jansma architecten, waarin de eerste 12 jaar van de samenwerking tussen Zwarts en Jansma uitvoerig wordt gedocumenteerd.

Een bovenmatige mathematische interesse, een fascinatie voor techniek, en plezier in ontwerpen: dat is de basis voor de samenwerking tussen Moshé Zwarts en Rein Jansma. Gezien de omvang van hun oeuvre is het haast onmogelijk om niet regelmatig met de projecten van Zwarts & Jansma te worden geconfronteerd. De grotere stadions en sportcomplexen zijn onmiskenbaar aanwezig in onze dagelijkse omgeving. Hoe ingenieus het werk in elkaar zit en welk proces daaraan vooraf is gegaan blijft echter vaak onzichtbaar. In een gesprek met collega-architect Philippe Samyn wordt dit aspect nader belicht. Hans Ibelings beschrijft de pragmatische, open houding waarmee Zwarts & Jansma elke ontwerpopgave tegemoet treden. Moshé Zwarts en Rein Jansma gaan in dit boek in op hun, vaak ongewone, inspiratiebronnen en drijfveren. Het boek laat een compleet overzicht zien van het werk van Zwarts & Jansma Architecten. Een selectie van zo'n 30 ontwerpen wordt uitgebreid gedocumenteerd aan de hand van tekst, foto's, situaties, plattegronden, doorsneden en details.

ISBN 90.5662.302.8