29.5.2019

In de smalle straten van de Amsterdamse wijk de Pijp was weinig ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. Bovendien was de parkeerdruk hoog met veel zoekverkeer als gevolg. Om de leefbaarheid in de buurt te vergroten en de schaarse openbare ruimte beter te benutten opende in 2018 de door ZJA Zwarts & Jansma Architecten ontworpen Albert Cuypgarage. In de Frans Halsbuurt in de Pijp zijn inmiddels 600 parkeerplaatsen op straat verwijderd, hetzelfde aantal dat gerealiseerd is in de Albert Cuypgarage, waardoor er meer ruimte, groen en rust in de buurt is gekomen.

De gemeente Amsterdam zet in op een autoluwe stad met niet alleen meer openbare ruimte, maar ook voldoende ruimte voor ontspanning, groen en veilige plekken voor kinderen om te spelen. De bouw van een parkeergarage onder de gracht sluit aan bij deze ambitie. Een onderwatergarage neemt weinig ruimte in op straat en is daarmee een slimme oplossing voor het groeiende ruimte tekort in de stad. ­­­­

De toekomst

Het zal nog even duren voordat een theater, bioscoop of winkelcentrum onder een gracht in Amsterdam zal worden gebouwd, maar de Albert Cuypgarage bewijst dat het mogelijk is om een parkeergarage te bouwen onder een gracht, in een voormalig veenmoeras, midden in een dichtbevolkt stedelijk gebied. Met de bouw van de ondergrondse Albert Cuypgarage is een mogelijke realisatie van AMFORA, een stadsuitbreiding onder de grachten, een stapje dichterbij.

De huidige, nieuwe herinrichting van de Frans Halsbuurt betreft een voorlopig ontwerp. De gemeente Amsterdam zal volgend jaar starten met de definitieve herinrichting van de eerste straten in de Frans Halsbuurt.

Foto's Thomas Schlijper en Jeroen Musch, visual ZJA.