Project

Passerelle Spintay, Verviers

Aantrekkelijk oversteken

Door het centrum van de Waalse plaats Verviers in de Belgische Ardennen slingert zich een kleine rivier, de Vesdre. Er zijn bruggen, maar die liggen vrij ver van elkaar en ten behoeve van een nieuw winkelcentrum was er behoefte aan een aantrekkelijke oversteek voor voetgangers tussen de hoge en steile oevers.

Architectenbureau ZJA leverde een bijzonder ontwerp voor deze ogenschijnlijk eenvoudige vraag. Onderdeel van de opdracht was om niet op één niveau de oevers te verbinden maar ook de lager gelegen kade en de hoge kade aan de overkant direct op elkaar aan te sluiten. Het ligt misschien voor de hand om de 25 meter te overspannen door drie afzonderlijke bruggen, waarvan er eentje de functie van trap van het ene naar het andere niveau vervult. Dit ontwerp van ZJA is radicaal anders. In het ZJA-ontwerp is de passerelle één samengesteld sculpturaal lichaam, dat zichzelf overeind houdt en helemaal symmetrisch vier verbindingen legt tussen de oevers. En dat op een heldere, lichte manier, zonder een massief volume te worden.

Vier dekken, één draagconstructie

De loopbrug is het best te omschrijven als een geheel van twee boven elkaar liggende horizontale dekken, met aan weerszijden wandelpaden die als een trap de hoge en de lage wal verbinden, de ene hoog aan de zuid-oever, de ander hoog aan de noord-oever. Het bijzondere is dat al die dekken verbonden zijn in één en dezelfde draagconstructie. Dat is mogelijk door 40 verschillend gevormde stalen frames, die de krachten in het symmetrisch geheel verdelen. In overeenstemming met de kades en het om zijn hoogwaardige steen bekende landschap is de stalen brug bekleed met natuursteen.

Parametrisch ontwerp van unieke frames

Gezien vanaf een afstand, hangend boven het water, lijkt de passerelle een kruising tussen het skelet van een uitgestorven reuzendier en een scène uit een Esscher-tekening, waar dekken en trappen zich langs elkaar weven. Het symmetrische karakter, de verbazend lichte constructie en het licht dat door dit opengewerkte volume speelt, maken het een visueel aantrekkelijk object. Bovendien levert het een bijzondere ruimtelijke ervaring om de oversteek te maken. Vooral het gebruik van de trappen aan weerszijden geeft met iedere stap een ander zicht op het water, de oevers, het lichaam van de brug. Je beweegt door een klein constructief wonder heen.

Het elegante en intrigerende beeld dat de passerelle biedt is het logische gevolg van het samenbrengen van functionele eisen en een constructief principe. Ieder onderdeel is apart berekend op zijn positie en functie in het geheel en in zijn vorm en volume aangepast. De afstanden, de richtingen, de maten en de krachten die in het spel zijn, vinden in dit ontwerp ieder hun optimale gedaante. Een optimale synthese van beeld, functie en constructie. Dit is mogelijk dankzij het parametrisch ontwerpen van de veertig unieke frames, die ieder op hun positie in het bouwwerk de lichtste, sterkste vorm aannemen om de passerelle zijn unieke maar symmetrische en vanzelfsprekende vorm te geven.

Architect: ZJA
Ingenieursbureau: SBE
Jaar ontwerp (niet gebouwd): 2010

Project: #640