Nieuws

Verbreding A27/A1 officieel geopend

14.11.2018

Op 14 november opende minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de verbrede A27/A1 tussen aansluiting Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg. ZJA Zwarts & Jansma Architecten is betrokken bij het route-ontwerp van de A27 en verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp van het project A27/A1. Omdat de A27/A1 een gebied doorsnijdt met bijzondere natuurwaarden en dicht langs een aantal woonkernen loopt, is in het ontwerp speciale aandacht besteed aan ecologie en de omwonenden.

Verbreding A27/A1

Door de verbreding van de A27 en A1 met extra rijbanen is de doorstroming van en naar Utrecht en Amersfoort aanzienlijk verbeterd. Op voorheen ernstige fileknooppunten kan nu zonder vertraging worden doorgereden. Ook zijn de aansluitingen Hilversum en Bilthoven aangepast, viaducten verbreed en een nieuwe fietsbrug over de A27 aangelegd. De door ZJA ontworpen grote faunatunnel bij Monnikenberg onder de A27 zorgt ervoor dat de leefgebieden van reptielen, amfibieën, vleermuizen en zoogdieren met elkaar verbonden worden waardoor hun leefgebied groter wordt.

Aandacht voor natuur, weggebruiker en omwonenden

In het ontwerp van ZJA zijn bij de viaducten en fly-overs steeds de bestaande constructies op een subtiele manier uitgebreid en aangepast, zodat in de verhouding tussen volume en licht, de verbreding zo min mogelijk de aandacht trekt. Alles om het landschap tot zijn recht te laten komen, de weggebruiker overzicht te geven en de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

De snelweg en het landschap

De randelementen van de bruggen en de geluidschermen bij de A27 zijn lichtbruin van kleur, zoals vastgelegd is in het route-ontwerp ‘Panoramaroute A27’, hierdoor gaan ze mooi op in het landschap van de Utrechtse Heuvelrug.

De A1 kent een heel neutrale kleurstelling van beton, glas en grijs metaal en moet vooral het open landschap van het Arkenheem-Eemland tot zijn recht laten komen. Alle ingrepen zijn hier heel zorgvuldig gedaan. Slankheid en transparantie zijn de uitgangspunten voor dit ontwerp geweest.

Foto's: AEROVISTA, Rijkwaterstaat, Ton Bosboom 

 

Gerelateerd

Project

Verbreding A27/A1

Passen en meten

Lees meer