19.02.2018

In opdracht van het consortium BAAK Blankenburgverbinding gaat ZJA Zwarts & Jansma Architecten het architectonisch ontwerp van de nieuwe Blankenburgverbinding verzorgen. De nieuwe verbinding zal zorgen voor een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse havens en de regio Rotterdam.

Het project omvat de aanleg van een tunnel onder het Scheur, een tak van de Rijn en Maas ten westen van Rotterdam. In totaal gaat het om een traject van vier kilometer, inclusief de tunnel, die de nieuwe verbinding A24 vormt tussen rijkswegen A20 en A15. Doordat het gebied wordt gekenmerkt door een landelijke omgeving aan de noordkant is gekozen om de weg aan te leggen via een landtunnel in de Aalkeetpolder.

De Blankenburgverbinding speelt een belangrijke rol in de realisatie van het Masterplan Rotterdam Vooruit, een ontwikkelingsvisie voor de Rotterdamse regio voor de periode 2020 - 2040.

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor de bouw van de Blankenbergtunnel gegund aan het consortium BAAK Blankenburg-Verbinding bestaande uit Ballast Nedam, DEME en Macquarie. Bosch Slabbers Landschapsarchitecten is verantwoordelijk voor de landschappelijke inpassing van het project.