24.12.2019

Op 17 december presenteerde ZJA het ontwerp voor een systeem van viaducten met grote overspanningen ten behoeve van lightrailverbindingen in de grote steden van Zuid-Korea aan het Korean Railroad Research Institute (KRRI) en GS E&C. Dit is de eerste stap in het onderzoek of er hooggelegen bovengrondse oplossingen te bedenken zijn die minder impact hebben op de ruimtelijke kwaliteit in een dichtbevolkt stad of daar zelfs een positieve bijdragen aan kunnen leveren op een economisch haalbare, elegante, duurzame en innovatieve manier.

Slanke constructie met grote overspanning

De studie zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Woosung D & C, Dong-A Engineering en C & SC CO. Aan het team is meegegeven om het aantal ondersteuningen van het viaduct te beperken tot het minimum en om daarnaast de constructie zo slank mogelijk uit te voeren. Verder is het belangrijk de bouwkosten laag te houden, zodat transportkosten minder op de rijksbegroting zullen drukken.