Nieuws

ZJA ontwerpt infrastructuur voor A11 Brugge

21.01.2013

Het consortium Via Brugge, bestaande uit Jan DE NUL, Algemene Aannemingen VAN LAERE, ASWEBO, ACLAGRO, Franki Construct en DG Infra+, is door Via-Invest, een strategisch samenwerkingsverband tussen de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), aangesteld als voorkeursbieder voor het project A11 Brugge.

Het consortium Via Brugge heeft aan Zwarts & Jansma Architecten opdracht gegeven de architectonische vormgeving van het project te verzorgen. Bureau Bas Smets is verantwoordelijk voor de landschappelijke inpassing van het project.

De A11 is een nieuwe autosnelweg tussen de Blauwe Toren in Brugge en Knokke-Heist over een afstand van 12 km. De nieuwe autosnelweg zorgt voor een betere verbinding tussen de haven van Zeebrugge en het achterland. Door het havenverkeer te scheiden van het lokale verkeer wordt ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de regio vergroot. De A11 is ook belangrijk voor een goede ontsluiting van de oostkust van Vlaanderen.

Het project A11 Brugge werd door Via-Invest in de markt gezet als een DBFM-project (Design, Build, Finance and Maintain). Het consortium Via Brugge zal de infrastructuur
voor de A11 ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 30 jaar onderhouden.

Over het project A11 Brugge

Het project A11 Brugge is één van de zes ‘missing links’ in het Vlaamse wegennet en het grootste DBFM wegenproject tot nog toe in Vlaanderen. Het gaat om de realisatie van de hoofdwegverbinding A11 tussen de gewestwegen N49 (de Natiënlaan, ter hoogte van de woonkern Westkapelle in Knokke-Heist) en N31 (ter hoogte van de Blauwe Toren in Brugge).

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de A11 geselecteerd als hoofdweg en wordt hij beschreven als de belangrijkste interhavenverbinding via de weg. Bovendien maakt de A11 deel uit van het Trans-European Transport Network (TEN-T). De A11 zal dan ook een vlotte verbinding realiseren tussen de haven van Zeebrugge en het achterland.

Op dit ogenblik verloopt de verbinding tussen de haven van Zeebrugge en het achterland via gewestwegen die minder geschikt zijn voor de verwerking van grote vrachtstromen. Het nieuw stuk autosnelweg zal bovendien de Oostkust beter ontsluiten.

Het 12 kilometer lange traject is zuidwest-noordoost georiënteerd en zal via drie knooppunten aangesloten worden op het onderliggende wegennet. In het zuidwesten zal de A11 aangesloten worden op de N31 (richting Brugge en Zeebrugge). De bestaande aansluiting met de Blankenbergsesteenweg zal worden aangepast. In het noordoosten zal met een aansluiting op de Natiënlaan de toegang tot de Zeebrugse haven vanaf de N49 verbeterd worden. Ongeveer in de helft van het traject van de A11 zal een aansluitingscomplex gerealiseerd worden om het oostelijke deel van de haven te ontsluiten. Over het Boudewijnkanaal wordt op de A11 een nieuwe (dubbele) beweegbare brug voorzien die de toegang voor zeeschepen naar de achterhaven moet blijven garanderen.

Voor het project A11 is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij verkeerskundige, ecologische, landschappelijke en ruimtelijke aspecten op een volwaardige manier worden meegenomen bij de uitwerking van de hoofdweg. Deze integrale aanpak impliceert onder meer het voorzien van de nodige maatregelen ter mindering van de effecten op het milieu, de landschappelijke inpassing van de hoofdweg, kwalitatieve oplossingen voor kruisingen en aanpassingen aan het onderliggend wegennet. Een volledig nieuw fietspadennetwerk zal zorgen voor veilig fietsverkeer van en naar de haven en tussen de polderdorpen.

Voor de groei van de hele Brugse regio, de haven van Zeebrugge en de Oostkust is de realisatie van de autosnelweg van grote waarde. Er is niet alleen de realisatie van een
betere verbinding voor het auto- en vrachtverkeer. Bij dit project is er ruim aandacht voor het scheiden van de haven met het lokale verkeer zodat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid vergroot.

Infrastructuurontwerp

Zwarts & Jansma Architecten verzorgt, in samenwerking met Bureau Bas Smets, het ruimtelijke ontwerp voor de A11. In dit ontwerp wordt rekening gehouden met hoe de infrastructuur beleefd wordt vanaf zowel de weg als vanuit het landschap. Doelstelling daarbij is de superpositie van een heldere verkeerssituatie en de beleving van het landschap vanaf de weg en van de architectuur van de kunstwerken en daar waar mogelijk een handhaving, versterking of herstel van de lineaire structuren van het landschap.

De in het infrastructuurontwerp toe te passen kunstwerken omvatten 6 U-bakken, 8 bruggen, 3 tunnels, diverse snelweg-elementen zoals bijv. geluidswerende voorzieningen, 2 knooppunten en diverse kunstwerken die de lokale omgeving bedienen zoals bijvoorbeeld lokale bruggen, - onderdoorgangen en faunapassages.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het najaar van 2013 starten.

 

Project: 647

Gerelateerd

Nieuws

Complex A11-N49 in Westkapelle grotendeels opengesteld

13.09.2016

Lees meer