Nieuws

Omlegging Zuid-Willemsvaart genomineerd voor Agemaprijs

09.11.2015

Het project “Omlegging Zuid-Willemsvaart” is een van de 5 genomineerden voor de prof.dr.ir. Jan Agemaprijs.

Deze prijs wordt eens per vijf jaar toegekend aan een innovatief Waterbouwkundig Werk, dat in de periode 2010 – 2015 is gereed gekomen.
De prijs wordt dit jaar uitgereikt op de Waterbouwdag 2015.

Het project is in opdracht van Rijkswaterstaat ontworpen en uitgevoerd door de WillemsUnie.

In opdracht van Rijkswaterstaat verzorgde ZJA Zwarts & Jansma Architecten de supervisie voor de architectonische vormgeving van zeven nieuwe bruggen over de omgelegde Zuid-Willemsvaart.
De Zuid-Willemsvaart is een 123 kilometer lang kanaal dat start in Maastricht en bij ‘s-Hertogenbosch uitmondt in de Maas.Tussen ‘s-Hertogenbosch en Rosmalen, langs rijksweg A2, werd een zeven kilometer lange omlegging gegraven.
De beroepsvaart wordt daarmee niet langer gehinderd door de smalle, ondiepe vaart in het centrum van ‘s-Hertogenbosch.
De nieuwe bruggen hebben een lengte van circa honderd meter: het nieuwe, veertig meter brede kanaal, een even brede ecologische zone parallel aan het kanaal en een strook met fietspaden.
De bruggen kregen een doorvaarthoogte van zeven meter, waardoor ze geschikt zijn voor drielaags containervaart.
Het beeldkwaliteitsplan dat ZJA opgestelde in opdracht van Rijkswaterstaat, maakt onderscheid tussen de twee verschillende landschappen aan weerszijden van het kanaal: 'stedelijk' versus 'ruraal’.
Dit onderscheid is zichtbaar in de architectonische vormgeving, materialisering, terreininrichting en verlichting. De vormgeving is sober en ingetogen: een reeks architectonisch verwante bruggen in een neutrale kleurstelling.

In 2010 werd begonnen met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Eind 2014 ging de waterweg open voor de scheepvaart en op 5 maart 2015 werd het nieuwe Máximakanaal officieel geopend door koningin Máxima.

De Waterbouwdag 2015 heeft als thema ‘Waterbouw, kunst of kunde’. Een waterbouwkundig project wordt steeds vaker ook een object dat past in het landschap en bijdraagt aan natuurwaarden.
Deze actuele ontwikkeling en interessante projecten komen aan bod tijdens de Waterbouwdag 2015, op 10 november 2015 in de Doelen te Rotterdam.
Een expositie maakt deel uit van het programma, evenals de uitreiking van de Waterbouwprijs en de Agemaprijs.

Voor meer informatie over Waterbouwdag 2015: http://www.sbrcurnet.nl/producten/bijeenkomsten-en-cursussen/waterbouwdag-2015
Voor meer informatie over de Agemaprijs: http://www.waterbouwdag.nl/de-prof-dr-ir-j-f-agema-prijs-2015/

project 433