Nieuws

De Blauwe Klap in Assen wordt geopend

Na maanden van hard werken is het zover. De Blauwe Klap in Assen, ontworpen door ZJA en voorheen bekend als de Industriebrug, wordt op 11 december 2015 in gebruik genomen door het auto- en fietsverkeer. De opening wordt verricht door wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen.

De brug is nu gereed, maar het werk op de Industrieweg en het Kanaal is nog niet afgerond. Na openstelling van de brug start hoofdaannemer Van Hattum en Blankevoort met het verwijderen van de tijdelijke rotonde. Ten oosten van de brug bevinden zich in de ondergrond nog oude riolen en kabels. Deze worden ook verwijderd en daarna wordt het gebied afgewerkt. Ook aan de zuidoost zijde vinden nog laatste rioolwerkzaamheden plaats, waarna ook dit gebied opnieuw wordt ingericht. Als laatste is er nog een korte periode mooi weer nodig om de asfaltdeklagen en definitieve markeringen aan te brengen.

Blauwe As

Het gereedkomen van de Blauwe Klap is een belangrijke mijlpaal voor de nieuwe vaarroute van De Blauwe As. Het project Blauwe As is nu over de helft.   In 2016 en 2017 wordt verder gewerkt aan de Weiersbrug, de Groningerbrug en de aanleg van de 2e sluis (Sluis Havenkwartier), ook een ontwerp van ZJA. De vaarroute gaat in 2017 open. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.florijnas.com

 

Project: 0742