Nieuws

Opening parkeergarage P3 Schiphol

14.04.2016

De nieuwe parkeergarage P3 Schiphol is op donderdagmiddag 14 april geopend. Het door ZJA, in samenwerking met Ballast Nedam, opgestelde ontwerp, stelt het gemak en de beleving van de reiziger centraal. Dit heeft geresulteerd in een parkeergarage met een sober en doelmatig karakter. Sober door terughoudendheid in visuele prikkelingen, een strakke vormgeving en aandacht voor functionaliteit. Doelmatig door in de vormgeving van de parkeergarage te streven naar een goede en eenvoudige oriëntatie met natural wayfinding en sociale veiligheid. De parkeerkeergarage wordt gekarakteriseerd door een glazen trappenhuis met een open karakter en stalen gevelroosters die op de verdiepingen als buitengevel dienen.