Zuidas en station Amsterdam Zuid

Zuidasdok Amsterdam

In Amsterdam, tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amstel ligt het Zuidasgebied, aan weerszijden van de ringweg A10 Zuid, met halverwege station Amsterdam Zuid. De ambitie om van dit gebied een tweede stadscentrum te maken, waar men woont, werkt, sport en winkelt, wordt bemoeilijkt door het feit dat hier niet alleen de ringweg A10 Zuid en het spoor, maar ook fietsroutes, bus-, tram- en metrolijnen samen komen. De ligging ten opzichte van Schiphol en de ontwikkeling van de stad en de mobiliteit leiden tot de verwachting dat alleen al het aantal reizigers van station Amsterdam Zuid zal groeien van 80.000 naar 250.000 reizigers per dag. Sporen en snelweg vormen een lastige barrière in de stad.

Lees meer over het project

Samen werken we aan een complexe opgave. De volledige renovatie en uitbreiding van het bestaande station, ingeklemd tussen de snelweg en de Zuidas. Het verbreden en ondertunnelen van delen van de A10 Zuid en het integreren van een groot aantal nieuwe functies in het toch al drukke gebied. Met groen als basis van ons ontwerp zal Zuidasdok niet alleen bijdragen aan een betere verkeersdoorstroming, maar ook een essentiële bijdrage leveren aan een vitale en leefbare stad.

– Bas Symons, project-architect at ZJA